Възелът около собствеността на "Булсатком" изглежда върви към разплитане, след като Комисията за защита на конкуренцията обяви, че не намира проблем в една от ключовите сделки по веригата - за инфраструктурата на телевизионния и интернет доставчик.

Малко предистория

"Булсатком" в продължение на години беше в затруднено финансово положение заради твърде амбициозните си проекти за собствен сателит и мобилни услуги. Въпреки това, компанията едва през тази година беше изпреварена от Vivacom като тв доставчик и има немалко интернет абонати.

КЗК проверява сделката за "Булсатком"

КЗК проверява сделката за "Булсатком"

Телевизионният и интернет доставчик беше придобит от фирмата на Спас Русев с пари от United Group

В края на миналата година стана ясно, че бившият собственик на Vivacom Спас Русев чрез компанията си ще придобие доставчика. Скоро след това от презентация на United Group (настоящ собственик на Vivacom) се разбра, че именно групата е осигурила голяма част от финансирането. "Булсатком" се лиши от инфраструктурата си - 167 локации за мобилни базови станции и фиксирана мрежа, в полза на телекома, но продължи да я използва под наем.

И двете сделки бяха оспорени от конкурентите на компанията в КЗК, а междувременно през тази година United Group обяви, че окончателно ще придобие "Булсатком".

Какво казват другите

По сделката за инфраструктурата от A1 и инфраструктурната компания "A1 Тауърс България" припомнят медийните публикации, според които United Group придобива без предварителна нотификация "Булсатком" чрез серия от сделки.

От своя страна Yettel и CETIN посочват, че инфраструктурата на "Булсатком" е ключов ресурс за компанията и освен това целият сюжет е на фона на поредица от други придобивания на United Group у нас: "Всички придобивания следва да бъдат анализирани в контекста на обща и последователна бизнес стратегия на Виваком да засилва господстващото си положение чрез придобиването на икономически и инфраструктурно силни местни предприятия, или както в случая е нотифицирано от Словения Броудбанд С.а.р.л. - на тяхната инфраструктура".

"Словения Броудбанд" иска да придобие "Булсатком"

Консолидация на пазара: Собственикът на Vivacom и Нова телевизия иска да придобие "Булсатком"

"Словения Броудбанд" възнамерява да поеме 167 обекта на най-големият доставчик на платена телевизия в България

Основателят на "Булсатком" Пламен Генчев, който загуби контрола върху компанията, отбелязва в свое становище, че инфраструктурата ѝ е най-модерна и само тя и Vivacom притежават оптични мрежи, покриващи над 50% от населението на страната - а при сделка процентът ще стигне 80%.

Какво реши КЗК

От комисията отбелязват, че "Булсатком" вече не предлага мобилни услуги (мрежата беше спряна преди няколко години) и затова "прехвърлените активи сами по себе си не предоставят допълнително пазарно присъствие на придобиващата група на пазарите на мобилни услуги (мобилна телефонна услуга и мобилен интернет), доколкото за осъществяване на мобилни услуги на територията на България е необходимо разполагане на активни мрежови елементи".

"Недопустима арогантност": Конкурентите на Vivacom атакуваха сделката за "Булсатком"

"Недопустима арогантност": Конкурентите на Vivacom атакуваха сделката за "Булсатком"

A1 обвини КЗК в нерешителност, заедно с Yettel ще оспорват придобиването

По отношение на оптиката, антимонополният орган цитира договора за наем, като обаче големи пасажи от него са цензурирани в публично достъпното решение. КЗК е на мнение, че срокът и клаузите за предсрочно прекратяване дават достатъчно основание, "за да се приеме, че е налице траен контрол за наемателя по смисъла на конкурентното право".

"Допълнително Договорът за продажба и обратно наемане на активи не предвижда прехвърляне на абонати от "Булсатком" към "Виваком". С оглед на това, придобиването от "Виваком" на правото на собственост върху елементите за фиксирана електронна съобщителна мрежа няма да предостави на "Виваком" допълнително присъствие на пазара на телевизионно разпространение на дребно и/или на пазара на предоставяне на фиксиран достъп до интернет на дребно", пишат от КЗК.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок.