България попада сред страните в Европа, в които се работи най-дълги часове, сочат данните на Евростат за 2022 г. Според европейската статистика през изминалата година българинът е работил средно между 40 ч. и 46.5 ч. седмично. Сходна е ситуацията в страни като Румъния, Сърбия, Полша, Гърция и Португалия (разликата е в тези държави има и някои региони, в които се работи по-малко - между 38.6 ч. и 40 ч.).

На този фон в Западна Европа служителите прекарват значително по-малко време на работа. В Германия, Австрия и Швейцария, например средната работна седмица е между 29.9 ч. и 37.3 ч. в зависимост от региона. В Норвегия също се наблюдава сравнително къса работна седмица - между 29.9 ч. и 36.6 ч. Нидерландия и Дания се очертават като държавите с най-къса работна седмица - средно между 29.9 ч. и 34.9 ч. седмично.

Така, ако сравним работните дни в годината на най-натоварените българин и датчанин  става ясно, че при 248 работни дни за 2022 г. българинът ще работи над 1647 часа, докато датчанинът - с около 411 часа (25%) по-малко или общо 1236 часа. 

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Какви са средните месечни възнагражения в зависимост от позицията, опита и локацията?

Има ли връзка между заплатата и часовете, прекарани в офиса

Средните разходи за труд на час през миналата година са били 30.5 евро в ЕС, като варират от 8.2 евро в България до 50.7 евро в Люксембург, сочат данните на Европейската статистика. За сравнение в Дания, която както вече стана ясно е сред държавите с най-къса работна седмица средната работна заплата е 46.8 евро на час.

През 2022 г. нетните годишни доходи на средностатистически неженен работник без деца са били 26 136 евро в Европейския съюз, вариращи от 8 412 евро в България до 47 640 евро в Люксембург. В действителност жилите на Великото херцогство има сравнително къса работна седмица (между 37.3 и 38.6 часа). 

Общините, в които държавата плаща най-високи заплати

Общините, в които държавата плаща най-високи заплати

При заплатите в частния сектор обаче има по-голямо разслоение по общини

През 2022 г. същите две държави-членки на ЕС са регистрирали съответно най-ниските (9547 евро) и най-високите (63 825 евро) средни нетни доходи за семейна двойка с две деца.

В случая, когато и двамата партньори на брачна двойка работят (и двамата печелят средни доходи на работници), Люксембург регистрира най-високите годишни нетни доходи, както когато двойката има две деца (104 771 евро), така и когато двойката няма деца (97 157 евро).

България регистрира най-ниски нетни доходи за двойки с две деца (17 744 евро) или без деца (16 824 евро).

Тези данни са доказателство, че повечето часове на работа не са фактор за осигуряването на висока заплата. Нещо повече в България, която е държавата от ЕС, в която се работи най-много часове населението получава най-ниските работни заплати.