По предварителни данни на Националния статистически институт През периода януари - юни 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 25 569.4 млн. лв. и в сравнение със същия период на 2017 г. експортът се увеличава с 1.6%.

През юни 2018 г. общият износ възлиза на 4 631.3 млн. лв. и нараства незначително спрямо същия месец на предходната година.

През полугодието в страната са внесени стоки общо на стойност 30 398.8 млн. лв., или с 6.6% повече спрямо същия период на 2017 година. Само за юни общият внос се увеличава с 11.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 495.8 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно за периода януари - юни и е на стойност 4 829.4 млн. лева.

Търговия на България със страни извън ЕС

През първите шест месеца на 2018-а износът на България за трети страни намалява с 15% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 7 489.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Бивша югославска република Македония и Руската федерация, които формират 53.3% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни за полугодието се увеличава с 1.4% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 10 573.9 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През юни 2018 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 15.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 059.9 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - юни 2018 г. е отрицателно и е в размер на 3 084.8 млн. лева.

Търговия на България с ЕС за януари - май

През този период износът на България за ЕС се увеличава с 12% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 14 887.3 млн. лева, показват предварителните данни на НСИ.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.8% от износа за държавите членки на ЕС.

През май 2018 г. износът за ЕС нараства с 5.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 028 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през януари - май се увеличава с 9.7% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 16 389 млн. лв. по цени. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През май 2018 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 6.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 367.9 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - май 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1 501.7 млн. лева.