Нивото на безработица в Гърция нарасна до 16,8% през последното тримесечие на миналата година от 16,4% през третото тримесечие, показват данните на статистическата служба на страната ELSTAT, пише Reuters. Около 72% от общо 786 400 безработни в Гърция са без работа поне от 12 месеца, показват данните.

Епидемията може да "изтрие" €2,5 милиарда от икономиката на Гърция

Епидемията може да "изтрие" €2,5 милиарда от икономиката на Гърция

По-оптимистичният сценарий предполага, че ситуацията ще бъде овладяна до април

Най-високата безработица в Гърция беше регистрирана през първото тримесечие на 2014 г., когато тя достигна 28%. Данните показват, че жените и младежите във възрастовата група 15-19 години са най-засегнати. Коефициентът на безработица при жените е 20,5% срещу 13,8% за мъжете през четвъртото тримесечие, докато за хората на възраст 15-19 години той е 42,5%.

Средната класа в Гърция днес е с 30% по-бедна в сравнение с годините преди кризата

Средната класа в Гърция днес е с 30% по-бедна в сравнение с годините преди кризата

В тази категория попадат домакинствата със среден годишен доход от 20 000 евро

Гръцката икономика се представи по-лошо от очакваното през последното тримесечие на 2019 г., свивайки се в сравнение с предходния тримесечен период, тъй като се забави годишният темп на ръст.