Средната класа в Гърция е с поне 30% по-бедна днес в сравнение с периода преди икономическата криза в страната на фона на значителното повишение на данъците, с които беше облагана тази категория през последните няколко години. Това показват данни на гръцката статистическа служба ELSTAT, публикувани от Kathimerini.

Последните изчисления са към 2018 година и те показват, че към средната класа в страната могат да се причислят 51% от домакинствата, които допринасят за плащането на 51% от налозите и осигуровките.

За сравнение през 2007 година в същата група влизат 48% от гръцките семейства, които обаче допринасят за едва 37,5% от налозите и социалните плащания.

"Тежестта върху средната класа нарасна по време на управлението на правителството, ръководено от Алексис Ципрас, като това се усети особено през 2016 година. Средната данъчна ставка при домакинствата в категорията е нараснала от 19,3% през 2009 година до 27,9% през 2018 година", посочват от Kathimerini.

Атина "спестява" €1,8 милиарда данъци и вноски на средната класа в Гърция

Атина "спестява" €1,8 милиарда данъци и вноски на средната класа в Гърция

Новото правителство разширява пакета с данъчни облекчения

"Това увеличение се дължи главно на нарастване на осигуровките и на т.нар. данък солидарност, въведен през 2016 година като част от спасителната програма, договорена с кредиторите", посочват от Hellenic Federation of Enterprises.

В средната класа, според дефиницията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), част от която е и Гърция, влизат домакинства с годишен доход между 14 700 и 39 300 евро, в което има двама родители и две деца на възраст до 14 години.

За южната ни съседка в момента средният годишен доход на домакинствата от средната класа възлиза на около 20 000 евро. В годините преди кризата той беше около 30 000 евро.

Атина "спестява" €1,8 милиарда данъци и вноски на средната класа в Гърция

Атина "спестява" €1,8 милиарда данъци и вноски на средната класа в Гърция

Новото правителство разширява пакета с данъчни облекчения