Чехия получи зелена светлина от Министерството на околната среда за развиването на ядрените мощности в страната.

Новите енергоблокове в ядрената централа "Дуковани" получиха положително становище по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от ресорното ведомство, съобщиха от Чешката информационна агенция.

Планът на държавата е да изгради поне един или два енергоблока. Проектът беше подаден в министерството от енергийната група "ЧЕЗ".

Стратегията на дружеството е новите енергоблокове постепенно да заменят четирите съществуващи и функциониращи такива в ядрената централа.

Украйна и Словения с абмициозни планове за развитие на ядрените си мощности

Украйна и Словения с абмициозни планове за развитие на ядрените си мощности

Едните обновяват, другите - строят

Централата работи от 1985 година. Тя покрива цели 20% от потреблението на държавата на ток, а повечето общини в близост подкрепят развитието на атомната електроенергия.

Според Министерството на промишлеността в страната Чехия е една стъпка по-близо до изграждането на нови атомни мощности, което ще помогне за постигане на целите в областта на нисковъглеродните енергийни източници и повишаване на енергийната сигурност.

"Ние сме добре запознати с атомните енергийни технологии и се интересуваме от общественото мнение - не само това в страната, но и на нашите съседи. И непрекъснато преговаряме за централата "Дуковани", заяви вицепремиерът и министър на промишлеността и търговията Карел Гавличек.

В заключението на ОВОС се съдържат 47 условия. Изпълнението на предписанията трябва да сведе до минимум въздействието на проекта върху общественото здраве и околната среда.

"Невъзможната любов" на Източна Европа към ядрената енергетика

"Невъзможната любов" на Източна Европа към ядрената енергетика

Защо плановете за нови реактори удрят на камък?