Държавният дълг и бюджетните дефицити в еврозоната са се съкратили през миналата година, тъй като икономиката на валутния съюз се увеличава с по-бързи темпове, показват предварителните данни на Eurostat.

Задлъжнялостта на 19-те страни от блока е спаднала до 86,7% от брутния вътрешен продукт от 89% в 2016 година, съобщава статистическата служба на базата на предоставените от отделните държави данни.

Подобрените държавни финанси е довело до спадане на бюджетните дефицити. Това частично е свързано с по-силния икономически растеж в еврозоната през 2017 година. В своята последна прогноза от февруари Европейската комисия оцени ръста на 2,4%, което е най-висок темп на икономиката за десетилетие.

Гърция, която се приближава към края на третата спасителна програма, отчита спадане на дълга от 180,8% през 2016 г. на 178,6% спрямо БВП за миналата година. Въпреки това нивото на държавния дълг в страната остава най-високо в еврозоната и ЕС.

Положителната динамика на икономиката в Гърция позволи да се постигне първичен профицит на бюджета (без външните задължения) през миналата година от 0,8% спрямо БВП в сравнение с 0,6% в 2016 г., отбелязват от Eurostat. 

Държавният дълг на Италия, вторият по-големина в еврозоната, практически не се изменя: 131,8% от БВП през миналата година, при 132% през 2016 година. Но бюджетният дефицит на страната се понижава от 2,5% на 2,3% спрямо БВП през 2017 година.

Данните сочат, през миналата година Франция е постигнала бюджетен дефицит под прага от 3%, установен от финансовите правила на ЕС. Страната отчита дефицит от 2,6% спрямо БВП, който се е понижил в сравнение с 3,4% през 2016 година. И това е добра новина за президента Макрон, който встъпи в длъжност през май миналата година.

В същото време Eurostat прави определени уговорки по отношение "качеството на данните, предоставени от Франция". Статистическата служба призовава Париж да прекласифицира някои държавни разходи, което може да увеличи леко данните за дефицита и държавния дълг.

Германия, най-голямата икономика в еврозоната и ЕС, е увеличила бюджетния си излишък до 1,3%от БВП през миналата година от профицит 1% през 2016 година. Дългът на властите в Берлин се понижа до 64,1% от БВП спрямо 68,2% за предходната година.