Потребителските цени в Германия, изчислени в съответствие с националните стандарти, са намалели с 0,1% през юли 2020 г. на годишна база. В сравнение с предходния месец цените са спаднали с 0,5%, сочат окончателни данни на Федералната статистическа служба на страната (Destatis).

Дефлация в годишно изражение е регистрирана в страната за първи път от април 2016 година.

Динамиката на показателите съвпадна с обявените предварителни данни и средните прогнози на анализаторите, отбелязва Trading Economics.

Цените на храните и безалкохолните напитки в Германия миналия месец са се повишили с 1% на годишна и намаляват с 2,7% спрямо предходния месец.

Услугите са станаха по-скъпи с 1,2% през юли спрямо същи месец миналата година, но по-евтини с 0,8% на месечна база. Цените на битовата енергия са спаднали съответно с 6,7% на годишна и 0,7% на месечна основа. Цените на дрехите и обувките намаляват с 1,7% на годишна база и с 4,6% спрямо юни.

Потребителските цени, изчислени съгласно стандартите на Европейския съюз, остават без промяна в годишно изражение през изминалия юли, след като се повишиха с 0,8% месец по-рано. Цените са спаднали с 0.5% в сравнение с предходния месец юни. Тези данни съвпадат и с първите оценки и пазарните очаквания.