Икономиките от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се възстановяват по-бързо от коронакризата в сравнение със западноевропейските държави. До голяма степен това се дължи на факта, че те отчетоха значително по-малко свиване през миналата година - 4%, за сметка на рецесия от над 7 на сто за Западна Европа. Такова обобщение правят в свой анализ експертите от "Кофас".

Основен принос за това развитие в региона е представянето на външната търговия. "Високата интеграция на страните в глобалните вериги за доставка и бързо развиващия се производствен сектор направиха региона привлекателен за компании, които преди пандемията разчитаха на доставки от отдалечени страни в Азия", посочват специалистите.

Междувременно преките чуждестранни инвестиции в ЦИЕ достигат 6,5% от размера на общия за региона БВП през първата половина на 2021 година.

"Прогнозите за България сочат 3% ръст на БВП през 2021 година Страната ни, като част от икономиката на Централна и Източна Европа, има потенциал за по-бързо възстановяване. Необходимо е бизнесът да следва тенденциите, валидни за останалите страни от ЦИЕ, за да бъде гарантиран този напредък и дори ускорен", посочва управителят на "Кофас България" Пламен Димитров.

От друга страна експертите акцентират и върху рисковете, пред които са изправени страните от региона. Един от най-големите такива е инфлацията, която вече достига високи нива. В началото на 2021 година тя записа ръст заради поскъпването на храните и горивата. 

"Въпреки това обаче инфлацията на потребителските цени (ХИПЦ) остава висока. Тя достигна 4.7% през юли 2021 година в Унгария и Полша и 4.9% в Естония. Това са най-високите нива, отчетени в страни от ЕС за периода", казват още от компанията.

Докато първата вълна на пандемията предизвика безпокойство в сферата на търсенето на стоки и услуги, икономическата активност в момента е възпрепятствана от бариерите за предлагането. Следователно недостигът на доставки и развитието на пандемията биха могли да преустановят тенденцията за подобряване, на която се радва ЦИЕ.