Нов преносен газов оператор влиза на българския пазар от днес. Това ще стане, след като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), заедно с Националния енергиен регулатор на Гърция - RAE връчат Окончателно съвместно решение за сертифициране на ICGB като независим преносен оператор на природен газ. В събитието ще участва и представител на Европейската комисия в България, пише СЕГА.

След успешното приключване на процедурата по сертифициране ICGB става вторият независим газопреносен оператор в страната. С Окончателното съвместно решение на КЕВР и RAE се изпълняват всички регулаторни изисквания за въвеждане в търговска експлоатация на газовата връзка "Гърция-България" (IGB) след 1 юли 2022 година.

Решението на националните енергийни регулатори на България и Гърция е прието след успешно изпълнена процедура по съгласуване с Европейската комисия.

ICGB стартира търга за газовата връзка с Гърция

Търси се строител за тръбата, която се очаква да намали зависимостта на България от руски газ

Процедурата е за €145 милиона, строителството трябва да започне до края на годината

С приетото Съвместно решение двата национални регулаторни органа дават своя значим принос за старта на газовата връзка IGB, която е от стратегическо значение за региона. Чрез нея се свързват газопреносните системи на България и Гърция и се осигурява диверсификация на източниците и маршрутите на газовите доставки за България и за Югоизточна Европа.

Интерконекторът е нов маршрут за внос на газ в България, който помага директно за сигурността на доставките и постигане на конкурентни цени.

Проектният му капацитет за пренос на 3 милиарда куб. м природен газ създава допълнителни възможности за доставки от Южния газов коридор и от пазарите на втечнен природен газ от различни точки на света. В по-дългосрочна перспектива по интерконектора IGB ще може да бъде транспортиран природен газ от Израел и Кипър, както и допълнителни обеми от Азербайджан и други страни.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество ICGB, регистрирано в България през 2011 година с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, ICGB следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е проектиран за свързване с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на Стара Загора. Общата дължина на интерконектора е 182 км.

Газовата връзка между България и Гърция ще заработи от септември-октомври

Газовата връзка между България и Гърция ще заработи от септември-октомври

Проектът е сертифициран от КЕВР