Газовата връзка между Гърция и България е една крачка по-близо, след като компанията, отговаряща за реализирането й ICGB пусна търг за проектиране, доставка и изграждане на тръбата за 145 млн. евро. Самото строителство се очаква да започне в края на 2018 г.

"Стартирането на тази поръчка гарантира действителното започване на изграждането на тръбопровода, който очакваме да влезе в търговска експлоатация през 2020 г.", каза в изявление д-р Константинос Караянакос, изпълнителен директор на ICGB от гръцка страна.

Изборът на изпълнител ще се извърши на два етапа - предварителен подбор, последван от преглед, оценка и класиране на офертите. Ще се избира между кандидати, които имат необходимия финансов и технически капацитет за реализирането на проекта, съгласно посочените изисквания.

5 чужди компании искат да участват в газовата връзка с Гърция

5 чужди компании искат да участват в газовата връзка с Гърция

Търгът за интерконектора ще стартира до края на годината

"Стартирането на тази процедура демонстрира по недвусмислен начин ангажимента ни към изпълнението на този проект и е знак, че той наистина е в изключително напреднала фаза, което създава условия изграждането на тръбопровода да започне през последното тримесечие на 2018 г.", каза Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB от българска страна.

Очаква се българо-гръцката компания да избере доставчик на тръби за проекта през юни.

Целта на тръбопровода е да свърже гръцката газопреносна система в района на Комотини с българската газопреносна система в района на Стара Загора.

Подготвят газовата връзка със Сърбия с 11.7 млн. лева европари

Подготвят газовата връзка със Сърбия с 11.7 млн. лева европари

Интерконекторът трябва да заработи през 2020 г.

Интерконекторът ще осигури доставки и на втечен газ на страната ни, а цялостния му замисъл е да бъде нов източник на енергия и да намали зависимостта на България от Русия - основният доставчик на синьото гориво в страната ни. Проектът е важна част от плановете на българските власти за диверсификация на доставките на газ.

Планираната дължина на тръбопровода е 182 км, a прогнозираният капацитет ще бъде до 3 млрд. куб. метра годишно в посока от Гърция към България. В зависимост от интереса от пазара и капацитета на съседните газопреносни системи капацитетът на тръбопровода може да се увеличи до 5 млрд. куб. м на година, което ще позволи и обратения поток от България към Гърция (но е нужно да се изгради допълнителна компресорна станция).

Газовата връзка се очаква да струва общо 220 млн. евро. Проектната компания осигурява суверенна гаранция в размер на 110 млн. евро от държавния бюджет, което гарантира финансиране със заем при преференциални условия.