Безработицата в Испания спадна до 14.6% през третото тримесечие, достигайки най-ниското ниво от последното тримесечие на 2008 г., след като натовареният туристически сезон засили заетостта в сферата на услугите, пише Reuters.

Данните опровергаха прогнозата на икономисти, анкетирани от агенцията, които очакваха втората най-висока безработица в ЕС, след като тази в Гърция спадна до 14.9%, в сравнение със средните за еврозоната 8.1% през август.

Испанската безработица спада постоянно след пика си в началото на 2013 г., когато достигна близо 27%, след като имотният балон се спука през 2008 г. През следващите 5 години испанската икономика се сви, унищожавайки работните места в строителството и услугите.

Постоянният растеж подобри заетостта в цялата икономика от втората половина на 2013 г., въпреки че разчитането на временна заетост в сезонни бизнеси като туризма и селското стопанство запазва относително високото ниво на безработица.

Въпреки леко забавяне на икономическия ръст през тази година - очаква се темповете на растеж да се забавят до 2.6% от 3.1% през 2017 г. - правителството предвижда, че безработицата ще спадне до 13.8% до 2019 г.

Общият брой на заетите в Испания е нараснал с 183 900 души на тримесечна база, достигайки до 19.5 млн. души. В сезонно коригирани цифри заетостта е нараснала с 478 800 души или с 2.51% спрямо предходната година.

През третото тримесечие заетостта нарасва предимно в услугите с 210 200 души и в строителството с около 25 000 души. Намалява в селското стопанство с 54 000 души.

Общата работна сила, включително работещите и търсещите работа се увеличава с 19 800 души, достигайки 22.9 млн. души, показва официалната статистика.