IT секторът в последните години се отличава с изключителна стабилност, осигурява трайна заетост, носи висока добавена стойност, като за миналата година формира около 3,3% от Брутния вътрешен продукт на страната. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, при откриването на петата годишна кръгла маса "Bulgarian ICT Watch". 

Секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и този на аутсорсинг и бизнес услугите са сред водещите сектори, които привличат инвестиции у нас и са сред основните двигатели за разкриване на нови работни места в страната. „Дейностите в областта на информационните технологии се осъществяват от около 5 400 компании, а в сектор „Информационните услуги“ от около 1 500 фирми“, обяви Везиева. 

Зам.-министърът изтъкна предимствата на България за осъществяване на дейност в ИКТ и аутсорсинга като благоприятната данъчна система, по-ниските разходи за труд, наличието на квалифицирана работна ръка, широколентовият интернет и близостта до основните пазари на Западна Европа. 

Един от важните въпроси, който бе обсъден по време на дискусията бе как IT секторът би могъл да навлезе в останалите части от индустрията, за да я подпомогне чрез иновации, като създава продукти за българския бизнес. 

Представителите на бранша посочиха, че България е предпочитана дестинация за работа на международни компании от високотехнологичния бранш, не само предвид високото ниво на технологична експертиза, а и предвид по-ниските разходи за разработка и предоставяне на комплексни услуги от страна на софтуерните фирми.

Те подчертаха, че секторът продължава да изпитва недостиг на кадри, като се опитва да реши проблема с конкретни действия по обучение на специалистите, както и с техния внос.