Малко под 75% от компаниите в България очакват понижаване на приходите или продажбите до края на годината, показа новото изследване на Германо-българската индустриално-търговска камара. То е проведено между 18 и 22 юни сред 60 представители от всички водещи браншове в икономиката.

Разбивката на очакванията показва, че равен дял от запитаните прогнозират "значителен спад на приходите (с над 30%)", "лек спад (под 10%)" и "не можем да преценим" - по 21,28%. Тревожното е, че след тях като дял се нареждат бизнесите, според които постъпленията им ще се свият с между 10 и 30% през настоящата година - 19,15%, а 12,77% от респондентите очакват сривът на приходите да е над 50% на годишна основа.

Колко крехка е съвременната икономика?

Колко крехка е съвременната икономика?

Властите изглежда не разбират, че блокирането на някои сектори оказва дълбоки и трайни ефекти върху цялото стопанство

Сравнението с предишното изследване от март все пак показва, че делът на бизнесите, които очакват значителен спад в продажбите си (от над 30% на годишна основа), все пак се понижава леко - от 30,77% до 21,28%. Делът на очакващите ръст на приходите е най-малък - под 5%.

Негативна тенденция се наблюдава и при съкращенията на служителите, което ще бъде извършено от почти 16% от анкетираните, а други 16% са посочили, че ще ги пуснат в платен или неплатен отпуск, като броят на тези компании расте с 12% спрямо изследването от март. Почти 20% от бизнесите ще понижават производствения си капацитет като мярка за справяне с кризата. Най-малък е делът на компаниите, които ще понижат отработените часове на служителите си 12,69%, а най-голям на тези, които ще преминат към дистанционна работа или други гъвкави форми на заетост - 35,21%.

Не е изненадващо, че над 87% от участниците в проучването са изтъкнали, че кризата с коронавируса им се е отразила, а останалите 13% - че не е. По учудващо е обаче, че делът на незасегнатите е нараснал с 5% в сравнение с предишното проучване от март.

Икономическите мерки срещу пандемията: какви са и какви можеха да бъдат

Икономическите мерки срещу пандемията: какви са и какви можеха да бъдат

Всяка политика оказва последици в реалния живот, но те може да не са такива, каквито ни се иска

Най-голям дял от засегнатите компании са изтъкнали, че кризата им се отразява под формата на влошаване на инвестиционната и бизнес средата (23,3%), други почти 20% страдат от анулирани бизнес сделки и мероприятия, 17,3% са изправени пред спад на търсенето за продуктите им, 15,8% търпят удар заради блокирането на пътуванията, а 9% имат проблеми с ликвидността.