За последните 11 месеца Китай премина от период без обезпечени корпоративни облигации до натрупването на най-големия дълг такъв дълг, деноминиран в долари, от всички останали развиващи се пазари в света.

В разгара на търговската война и по-слабия икономически растеж след рекордната експанзия през последните години доведоха до сериозно задлъжняване на корпоративния сектор в страната.

Конкретно строителните предприемачи са изправени пред нарастващи разходи по дългове, тъй като натискът върху тях се засилва заради усилията на правителството да задържи цените на недвижимите имоти.

Снимка 388109

Източник: Bloomberg

Най-малко четири компании, свързани с недвижими имоти, не са успели да погасят задълженията си. Втората най-голяма сред тях - China Evergrande Group, е изправена пред същия проблем.

Сега на второ място сред развитите пазари по натрупани задължения по обезпечени облигации е Бразилия. След нея се нареждат Ямайка и Русия.