Датата 17 август 2018 година остави горчив спомен у много български шофьори. Това е датата, на която фалира кипърското застрахователно дружество "Олимпик", в чийто български клон бяха застраховани близо 200 000 автомобила. Всички те останаха още на следващия ден без валидна "Гражданска отговорност", което принуди всички тях да сключат нова полица с друг застраховател.

Данните на Комисията за финансов надзор показват ясно, че през този август обемът на сключените задължителни застраховки е значително по-голям от миналата година. Ако през 2017 година разликата между брутните премийни приходи от юли до август е 50.9 милиона лева, то за същия период през тази година тя е 114.9 милиона лева. Рязкото повишение на сключените нови застраховки може да бъде обяснено именно с фалита на "Олимпик".

"Гражданска отговорност" - доколко застрахователите зависят от нея?

"Гражданска отговорност" - доколко застрахователите зависят от нея?

При някои компании този продукт формира над 95% от приходите им

Кои компании обаче успяха да привлекат най-много клиенти на кипърското дружество? От данните става ясно, че две застрахователни дружества привличат над половината от приходите през август - "Лев инс" и "Бул инс". Първите успяват да продадат полици "Гражданска отговорност" на обща стойност 26.6 милиона лева, а вторите - за 24.7 милиона лева.

Топ 5 на компаниите с най-голям ръст на приходите юли/август 2018 (в лв.)

Компания Приходи от ГО (август 2018) Приходи от ГО (юли 2018) Разлика
Лев инс 148 431 135 121 816 758 26 614 377
Бул инс 98 462 448 73 761 553 24 700 894
ДЗИ - Общо застраховане 48 668 350 36 771 069 11 897 281
ОЗК - Застраховане 67 462 090 57 286 286 10 175 804
ДаллБогг: Живот и здраве 50 631 591 41 094 150 9 537 441

Трети са "ДЗИ - Общо застраховане", чиито брутни премийни приходи нарастват с 11.8 милиона. Челната петица по ръст допълват още "ОЗК - Застраховане" с 10.1 милиона лева и "ДаллБогг: Живот и Здраве" с 9.5 милиона лева. Петте компании привличат общо над 72% от премийните приходи за посочения период.

До голяма степен това са и компаниите, които са лидери на пазара на "Гражданска отговорност" и които същевременно зависят най-много от нея. В свой анализ преди време Money.bg открои петте дружества, които продават най-много полици - "Лев инс", "Бул инс", "ОЗК - Застраховане", "Евроинс" и "ДаллБогг: Живот и Здраве".