През 2021 г. производството и потреблението на въглища в ЕС са се повишили в сравнение с 2020 г., сочат последните данни на Евростат. Според статистиката през изминалата година се наблюдава възстановяване след ниските стойности за 2020 и 2019 г., които бяха частично причинени от мерките, свързани с пандемията COVID-19.

Производството и потреблението както каменните, така и кафявите въглища обаче все още са по-ниски спрямо цифрите преди пандемията - за 2018 г.

Гърция възстановява дейността на спряната емблематична ТЕЦ на въглища в Козани

Гърция възстановява дейността на спряната емблематична ТЕЦ на въглища в Козани

Миналата година премиерът заяви, че до 2028 година Гърция ще се откаже напълно от използването на въглища

След постоянен спад от 1990 г. насам, спадът в потреблението и на двата вида въглища се ускори през 2019 г. и продължи през 2020 г. През 2021 г. в сравнение с 2018 г. потреблението на каменни и кафяви въглища (предимно лигнит) намалява съответно с 27% и 25.5 на сто.

Пълната степен на влиянието на пандемията върху производството и потреблението на въглища обаче ще стане по-ясна през следващите години.

MAE: Европа увеличи производството на ток от въглища, за сметка на газа

MAE: Европа увеличи производството на ток от въглища, за сметка на газа

През първата половина на миналата година търсенето на газ в света като цяло показва стабилен растеж

Черни въглища: Производството в ЕС е спаднало с повече от три четвърти от 1990 г

През 2021 г. ЕС е произвел 57 милиона тона каменни въглища (-79% в сравнение с 1990 г.). Броят на държавите-членки, произвеждащи каменни въглища, също е намалял от тогава - от 13 през 1990 г. на само 2 през 2021 г.: Полша (96% от общото производство на ЕС) и Чехия (4%).

По същия начин потреблението на каменни въглища постоянно намалява от 1990 г., с ускорен спад от 2019 г. През 2021 г. потреблението на каменни въглища в ЕС възлиза на 160 милиона тона (-59% в сравнение с 1990 г.). Причините за по-ниското потребление на каменни въглища са енергийното преминаване към природен газ и възобновяеми енергийни източници за производство на електроенергия, както и намаляването на производството на коксов кокс, използван в различни индустрии като производството на желязо и стомана.

След петрола, Индия се спусна да купува и руски въглища

След петрола, Индия се спусна да купува и руски въглища

Две трети от мартенския обем на доставките идват от пристанищата на руския Далечен изток

Производството на каменни въглища обаче бележи по-голям спад от потреблението, което води до увеличаване на зависимостта от внос на каменни въглища. През последното десетилетие Русия беше най-големият доставчик на каменни въглища за ЕС и нейният дял във вноса на каменни въглища в ЕС се увеличи, докато делът на другите доставчици намаля или остана стабилен. През 2020 г., последната година с налични данни, Русия представлява 56% от вноса на каменни въглища, следвана от Съединените щати (17%) и Австралия (15%).

Кафяви въглища: Спадът на лигнитните въглища в ЕС продължава

Подобно на каменните въглища, непрекъснатото намаляване на потреблението на кафяви въглища се ускори от 2019 г. насам. През 2021 г. потреблението на кафяви въглища в ЕС, предимно лигнитни въглища, се оценява на 277 милиона тона (-60% в сравнение с 1990 г.). По-голямата част от кафявите въглища в ЕС се използват за производство на електроенергия - през 21-ви век повече от 90% от кафявите въглища се използват за тази цел.

Добивът на въглища в България се удвои

Добивът на въглища в България се удвои

Производството на нефтопродукти е възстановено до обичайните си нива

97% от общото потребление на кафяви въглища в ЕС се поема от 6 държави: Германия (46%), Полша (19%), Чехия (11%), България (10%), Румъния (6%) и Гърция ( 5%).

Снимка 572725

Цифрите за производство и потребление на кафяви въглища са много сходни, тъй като почти винаги се консумират в страните-производители. По този начин търговията с кафяви въглища е много малка и зависимостта на ЕС от внос от нея е незначителна.

Защо Европа не може без внос на въглища от Русия

Защо Европа не може без внос на въглища от Русия

Доставките на въглища от Русия за страните от ЕС и Великобритания през 2021 г. е с 20% повече от предходната година