Глобалната икономика може да се движи към най-рязкото си забавяния в последните години, предупреди Международният валутен фонд (МВФ). Пълното спиране на руските газови потоци към Европа и големите инфлационни шокове биха довели растежа до най-лошите нива от 70-те години на миналия век.

Междунродният валутен фонд понижи прогнозата си за растеж на нововъзникващите пазари и развиващите се икономики за 2022 г. до 3,6% от 3,8%, а за 2023 г. до 3,9% от 4,4%. Такава оценка е дадена в доклада World Economic Outlook Update: Gloomy and more uncertain, публикуван от МВФ.

Обединеното кралство ще отбележи най-слабия растеж от всички страни от Г-7 през следващата година. Прогнозата за икономическия растеж на  Великобритания за 2022 г. е намалена с 0,5% - до 3,2%, за 2023 г. - с 0,7% - до 0,5%. Рецесията през 2023 е почти сигурен сценарий.

Огромната инфлация, предизвикана от дисбаланси на пазара на труда, по-високи цени на енергията и продължаващи смущения в търговията, главно заради Covid-19, осакати икономиката на страната.

Икономиката на страните от еврозоната тази година ще нарасне с 2,6%, което е 0,2% по-малко от предишната прогноза. За 2023 г. оценката се влошава по-чувствително - ръст от 1,2% спрямо очакваните преди това 2,3%.

МВФ е обезпокоен от ръста на световния дълг - ще се стигне ли до "дългова криза"

МВФ е обезпокоен от ръста на световния дълг - ще се стигне ли до "дългова криза"

Сега дългът има своята цена, за разлика от неотдавна

Прогнозата за ръста на италианския БВП през 2022 г. беше повишена до 3% от 2,3%, но през 2023 г. е намалена до 0,7% от 1,7% вместо 2,2%. Прогнозата за Испания за текущата година е намалена с 0,8 процентни пункта. - до 4%.

Най-голямата европейска имономина - тази на Германия икономика през 2022 г. ще нарасне, според МВФ, ни само с 1,2%, преди това се очакваше да нарасне с 2,1%, през 2023 г. растежът ще се забави до 0,8%.

Прогнозата за растеж на китайската икономика също не изглежда обнадеждаваща. Тази година е намалена до 3,3% от 4,4% (през януари се очакваше увеличение от 4,8%), а през 2023 г. до 4,6% от 5,1%.

Очакванията за растеж на БВП на Индия също са понижени съответно до 7,4% от 8,2% през 2022 г. и до 6,1% от 6,9% през 2023 г.

Шефът на МВФ не изключи изпадане в неплатежоспособност на Русия

Шефът на МВФ не изключи изпадане в неплатежоспособност на Русия

Фондът ще понижи прогнозата си за глобалния растеж заради санкциите спрямо Русия

Междувременно Международният валутен фонд подобри оценката си за динамиката на руската икономика през 2022 г. Очаква се тя да спадне с 6%, а не с 8,5%, както беше прогнозирано през април. В същото време прогнозата за 2023 г. е влошена - намалението на БВП на Руската федерация ще бъде 3,5% спрямо предишната прогноза от 2,3%.

Като цяло прогнозата за растеж на БВП на развитите страни през 2022 г. се понижава с 0,8 процентни пункта до 2,5% и с 1% - до 1,4% - през 2023 гоидна.

Кристалина Георгиева: МВФ ще понижи прогнозите за растеж

Кристалина Георгиева: МВФ ще понижи прогнозите за растеж

Централните банки ще трябва да затегнат финансовите условия

И САЩ ще страдат, ако съдим по прогнозата на Международния валутен фонд. Очаква се сериозно намаление през 2022 г. - с 1,4%  до 2,3%, през 2023 г. - с 1,3% до 1%.

Очаква се БВП на Япония да нарасне с 1,7% през 2022-2023 г. (спад от 0,7% тази година и 0,6% през следващата).