През периода януари - февруари 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 8 020.5 млн. лв. и в сравнение със същия период на предходната година износът се увеличава с 2.9%.

През февруари 2018 г. общият износ възлиза на 3 828.2 млн. лв. и намалява с 5.3% спрямо същия месец на предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През периода януари - февруари 2018 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 9 620.9 млн. лв., или с 11.1% повече спрямо същия период на 2017 година.

Само за февруари общият внос се увеличава с 3.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 565.4 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - февруари и е на стойност 1 600.4 млн. лева

Търговия на България с държави извън ЕС

През периода януари - февруари износът на България за трети страни намалява с 20.9% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 2 240.9 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония, Сърбия и Руската федерация, които формират 56.7% от износа за трети страни.

През февруари 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 24.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 142.9 млн. лева.

Вносът на България от трети страни през периода януари - февруари 2018 г. се увеличава с 9.3% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 3 483.4 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През февруари 2018 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 2.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 654.2 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за периода е отрицателно и е в размер на 1 242.5 млн. лева.

Търговия на България с ЕС през януари (предварителни данни)

През януари износът на България за ЕС се увеличава с 26.9% спрямо същия месец на 2017 г. и е в размер на 3 094.3 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 69.1% от износа за държавите - членки на ЕС.

Вносът на България от ЕС през януари се увеличава с 21.7% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 3 226.3 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.