Пътуващите до населени места извън границите на Софийска област са 24 371, или 61.8% от трудовите мигранти в областта. Като най-висок е относителният дял на трудовите мигранти от общините Своге (17.1%), Елин Пелин (15.3%) и Костинброд (14.1%), което може да се обясни с близостта на тези общини до столицата. Това става ясно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за Местонамиране на работното място в Софийска област към 7 септември 2021 година.

Статистиката сочи, че делът на трудовите мигранти, които пътуват до населени места на територията на Софийска област е 38.2% от всички или 15 080 души.

От структурата на трудова миграция по направления - в границите на Софийска област и към други области е видно, че най-голям е делът на пътуващите извън границите на областта, в която живеят: Божурище (90.5%), Костинброд (85.1%), Мирково (82.7%) и Своге (82.3%). А най-голям е делът на пътуващите за работа в пределите на Софийска област в: Чавдар (88.1%), Златица (86.7%), Антон (86.1%) и Пирдоп (80.2%).

Община Трудова миграция в границите на Софийска област Трудова миграция към други области
Антон 86.1% 13.9%
Божурище 9.5% 90.5%
Ботевград 63.8% 36.2%
Годеч 42.3% 57.7%
Горна Малина 42.8% 57.2%
Долна баня 41.1% 58.9%
Драгоман 26.8% 73.2%
Елин Пелин 31.2% 68.8%
Етрополе 69.6% 30.4%
Златица 86.7% 13.3%
Ихтиман 20.9% 79.1%
Копривщица 51.8% 48.2%
Костенец 39.3% 60.7%
Костинброд 14.9% 85.1%
Мирково 17.3% 82.7%
Пирдоп 80.2% 19.8%
Правец 65.3% 34.7%
Самоков 49.0% 51.0%
Своге 17.7% 82.3%
Сливница 37.1% 62.9%
Чавдар 88.1% 11.9%
Челопеч 77.9% 22.1%

Към 7 септември 2021 г. в Софийска област 2 722 лица, или 3.1% работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 3 265 лица, или 3.7%. Броят на лицата, които живеят и работят в едно и също населено място, е близък до този на лицата, които работят в друго населено място, - съответно 41 456 (47.6%) и 39 451 (45.3%). Заетите, които пътуват извън страната, са 222, или 0.3%.

Общината с едни от най-високите заплати у нас, до която всеки ден хиляди пътуват за работа (не е София)

Общината с едни от най-високите заплати у нас, до която всеки ден хиляди пътуват за работа (не е София)

Това е единствената община с две магистрали на територията си

Най-голям дял от лицата на възраст между 15 и 19 години и между 30 и 39 години работят предимно от вкъщи - съответно 25.3% и 29.1%. Най-много лица на възраст между 40 и 49 години нямат фиксирано работно място - 32.4%. Лицата на възраст между 50 и 59 години, както и над 60 години, работят предимно в населеното място, в което и живеят - съответно 27.9% и 13.5% от лицата в тези възрастови групи.

Важно е да отбележим, че явлението всекидневна трудова миграция е тясно свързано с икономическото състояние на населените места, тяхното местонамиране и инфраструктура, както и с наличието и характеристиките на работната сила в тях. Значението на този процес за обществото е голямо, тъй като участието във всекидневните пътувания, за разлика от постоянното преселване, не води до обезлюдяване на населени места или до нарушаване на възрастовата структура на населението. 

Коя е общината с най-висока заплата в България?

Коя е общината с най-висока заплата в България?

Тя не е голям областен център

При преброяването през 2021 г. се наблюдава не само ежедневната трудова миграция, а като цяло местонамирането на работното място, вкл. за лицата, които работят предимно от вкъщи, както и за тези без фиксирано работно място.