Крахът на Silicon Valley Bank и вторичните трусове из американската банкова система сериозно промениха поведението на инвеститорите - те напускат нестабилните пазари и търсят по-ликвидни алтернативи. Една от тях са фондовете на паричния пазар. На тях винаги е гледано като един от най-сигурните варианти и затова не е изненада, че са буквално залети с пари.

В свой материал CNN цитира данни на Apollo Global Management, според които от началото на вдигането на основния лихвен процент на Федералния резерв преди година, във фондовете на паричния пазар са влезли около 400 млрд. долара, 120 млрд. от които - през последната седмица.

Как повишаването на основните лихви в САЩ води до риск от неплатежоспособност на други страни

Как повишаването на основните лихви в САЩ води до риск от неплатежоспособност на други страни

Кои страни са най-застрашени и има ли "рецепта" за избягване на дългови и валутни сътресения

Тези пари се инвестират в краткосрочни ценни книжа като държавни облигации, депозитни сертификати и търговски дълг. Целта - да получат инвеститорите стабилност, но и доходност, по-висока от тази на традиционните спестявания. Има обаче и рискове, които освен всичко друго нарастват когато пазарът се насити изведнъж.

Има основания за притеснение

Към момента фондовете са инвестирали рекордните 5 трлн. долара, а основната част от новите пари през последната седмица са от институционални инвеститори. В същото време обаче според икономистите на Goldman Sachs през тази година американците може да разпродадат акции за 1,1 трлн. долара и да инвестират поне част от тези средства на паричния пазар.

Когато изведнъж във фондовете на паричния пазар влязат много пари се появява рискът от обратния процес - бързо изтичане на големи суми и ликвидна криза. Макар фондовете да са свързани с общата финансова система и да са изправени пред сходни рискове с тези пред банките, вложенията в тях не са гарантирани от закона, тоест при евентуален фалит инвеститорите може да загубят всичко.

Спадът в цените на петрола и на газа може да е спасил световната икономика. Европа избегна рецесия, но това не важи за САЩ

Спадът в цените на петрола и на газа може да е спасил световната икономика. Европа избегна рецесия, но това не важи за САЩ

Икономиката на Европа се представя по-добре от очакваното през последните месеци

Освен това, фондовете инвестират в ценни книжа с 90-дневен матуритет или по-кратък, което ги прави особено чувствителни към промени в лихвените нива. Инвестициите в търговски дълг пък са рискови в тежките моменти за икономиката - компаниите, които са взели пари от фондовете, може просто да обявят неплатежоспособност.

За последен път фондовете на паричния пазар бяха в опасност по време на паниката около пандемията през 2020 г. - тогава имаше масово теглене на средства от тях. По този повод финансовият министър Джанет Йелън коментира, че те "могат да усилят съществуващия натиск върху финансовата система".

Въпреки това, конкретни законови и регулаторни промени се задават чак сега - предложенията ще се разглеждат през следващия месец.