Рапицата излезе на преден план като алтернативен продукт, който може да намали зависимостта от вноса на слънчогледово семе и олио от Украйна и Русия. Преди месец Русия забрани износът на двете маслодайни култури до август.

Интересът към културата, която фермерите определят като много доходоносна, се увеличава с всяка изминала година.

Средната фючърсна цена на рапицата се запазва на високо ниво - за февруари е 777,63 евро/тон, за месец май - 721,06 евро/тон, и за август - 601,88 евро/тон.

Румъния не е имала толкова добра реколта от жито и рапица от десетилетие

Румъния не е имала толкова добра реколта от жито и рапица от десетилетие

Това сочат данни на ресорното министерство

В близкия до България турски град - Одрин се наблюдава бум на новите насаждения от рапица. Местните фермери увеличили площта за отглеждане на рапица от 11 хил. дка през 2017 г. до 90 хил. дка. през 2022-а. За да придобием представа за мащаба на посевите може да си предстаим, че се доближават по размер Плевен.

Рапица и слънчоглед се засаждат вместо пшеница

Президентът на земеделската камара на Одрин Хюсейин Арабаджи потвърди, че има увеличение на отглеждането на рапица в сравнение с предишни години. Той обясни, че рапицата е по-малко рисков продукт от слънчогледа. Арабаджи подчерта, че земеделските производители са склонни да засаждат култури като рапица и слънчоглед вместо пшеница по време на ротацията на земеделските култури - когато различни култивации се редуват по определен начин върху един и същ терен.

Канадската рапица се продава като "златно масло"

Канадската рапица се продава като "златно масло"

След като производителите откриха вратички към китайския пазар

Канада е най-големият производител на рапица в света

Растението е носи на канадските фермери около $6.5 милиарда годишно, което прави културата една от най-скъпите за страната.

Междувременно Китай засили вноса на рапично масло от Европа и Австралия, като част от това масло се произвежда, именно от канадска рапица.