Раждаемостта в Китай се срина до най-ниското си ниво от поне 1949 г. насам, а китайците в работоспособна възраст продължават да намаляват, пише Bloomberg. Негативните демографски данни помрачават допълнително възможностите на Поднебесната империя да расте в бъдеще.

Броят на ражданията на всеки 1 000 души в Китай спада до 10,48 - най-ниското ниво в историята, според Националното бюро по статистика. Хората в работоспособна възраст (между 16 г. и 59 г.) намалява с 890 хил. Броят на новородените намалява до 14,65 милиона, спад от 580 хил. спрямо година по-рано.

Втората най-голяма икономика в света се опитва да се справи с намаляващата раждаемост от години, като през 2013 г. премахна политиката за едно дете. Но дори и през 2018 г. Пекин не се огъна на натиска да премахне изцяло ограниченията за броя деца.

Проблемите в раждаемостта в Китай започват да приличат на тези в развитите икономики. Местната миграция е огромна, урбанизацията е бърза, работната култура се променя и изисква все повече за успех, а високата цена на жилищата и образованието също допринасят за решението на двойките да забавят първото си бебе.

Местните власти засега обещават само да увеличат публичните услуги за деца под 3-годишна възраст.2019 г. е третата поредна година, в която раждаемостта намалява.

Междувременно, делът на хората на над 65-годишна възраст нараства до 12,6% през миналата година, сравнено с 11,9% през предходната. Населението на Поднебесната империя остарява по-бързо, отколкото това в развитите икономика - резултат от десетилетия на централно планиране.