През 2021 г. Руската федерация е изнесла продукти на агропромишления комплекс за 37,7 милиарда долара, постигайки ръст от 23,5 на сто. В физическо изражение доставките са достигнали 71,1 милиона тона. Тези окончателни резултати за годината съобщи Агроекспортният център към Министерството на селското стопанство.

За сравнение, през 2020 г. Руският експорт на селскостопански стоки възлиза на 30,5 милиарда долара.

Русия постави нов рекорд в експорта на аграрни стоки

Русия постави нов рекорд в експорта на аграрни стоки

Вижте петте най-големи вносители на руска селскостопанска продукция

Най-голям дял в общия обем на аграрния експорт имат зърнените култури. В стойностно изражение той се измерва с 11,441 милиарда долара, което е с 12% повече в сравнение с предходната година.

Но мазнините и маслените продукти демонстрират най-висок темп на растеж. Износът им нараства с 48%, до $7,28 милиарда. Експортът на риба и морски дарове се увеличава с 37%, до $7,289 милиарда, на месо и млечни продукти - с 31%, до $1,578 милиарда.

Задграничните доставки на хранително-вкусовата промишленост нарастват през миналата година с 15%, до $5,193 млрд., на други селскостопански продукти - с 12%, до $4,953 милиарда.

Основен купувач на руски селскостопански продукти е Европейският съюз, който внесе е внесъл миналата година такива стоки за 4,716 млрд. долара, с 41% повече от предходната година. Делът му в руския аграрен износ е 12,5%.

Турция измести Китай като най-голям вносител на руски селскостопански продукти

Турция измести Китай като най-голям вносител на руски селскостопански продукти

Стойността на този експорт се е увеличил с 38%, до $4,3 милиарда

На второ место е Турция, чийто внос достигна 4,33 милиарда долара (ръст от 38%, дял от 11,5%).

В топ 3 на купувачите на руски селскостопански стоки влиза и Китай, въпреки че намали доставките с 12% до 3,554 милиарда долара (9,4% дял).

Руски селскостопански продукти и храни са изнесени за Казахстан за 2,777 милиарда долара, което е с 33% повече от 2020 г., за Южна Корея, която затваря топ 5, за 2,51 милиарда долара (43% ръст). Делът на Казахстан в износа е 7,4%, а на Южна Корея - 6,7%.