Доста влажната пролет, последвана от летните горещини през тази година доведоха до силно намаление не само в размера на площите, засадени със зеленчуци, но и в получената реколта. Това се вижда от обявените данни на Министерството на земеделието и храните, които отчитат крайните добиви при основните зеленчукови култури към 9 ноември т.г., пише sinor.bg.

При отглежданите на открито домати единствено има лек ръст в реколтата от 12%, като данните са сравнени със същия период на миналата година. Ако в началото на ноември 2022 г. са прибрани 44 488 тона домати, то тази година количествата са 49 836 тона. От декар през миналата година са обирани по 1 996 кг от този зеленчук, докато тази година количествата нарастват до 2 320 кг благодарение на по-високия среден добив от единица площ, съобщават от земеделското министерство.

Добрите резултати са получени въпреки, че тази година засадените с домати площи са 21 480 декара, при 22 290 дка през миналата година.

Увеличение в добивите и в общото производство се наблюдава и при оранжерийните домати. Площите през 2023 г. са увеличени на 5 320 дка, при 4 740 дка през миналата година. Това доведе и до ръст от 15,2% в реколтата, достигайки 55 459 тона. През миналата година са прибрани 48 128 тона оранжерийни домати. Тогава добивите от дка са били са били 10 154 кг, при 10 425 кг през тази година.

При всички останали зеленчуци тази година се отчита сериозно намаление в добивите и обема на прибраната реколта.

Най-голямо е спадът при картофите, където засетите площи са със 17,6% по-малко от тези през миналата година. Добивите съответно са намалели с 26,9%, или общо са получени едва 114 826 тона, при 157 050 тона през миналия ноември.

Съчетанието от намаление както на площите, така и на средните добиви води до свиване на производството и на пипер (със 7,3%), на зелето (с 15%) и на краставиците в оранжериите.

Тази година производството на оранжерийни краставици е било върху 4 230 декара, при 4 610 дка - през миналата година. Общото производство тази година е 50 027 тона, при 50 783 тона през миналата есен.