Актуалният анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) посочва, че през 2021 година България ще постигне рекордни стойности като добавена стойност от земеделие, надхвърлящи 4,2-4,3 милиарда лева.

Общата стойност на селскостопанската продукция по предварителни данни на Националния статстически институ възлиза на 10,2 млрд. лева и това се дължи на добрата реколта и осезаемото увеличение на цените на зърнените култури, отбелязват икономистите. Делът на зърнените и маслодайни култури, които формираха около 50% от брутната продукция от селско стопанство през 2020 г., ще увеличат този процент до над 60%, пише sinor.bg.

България е изнесла рекордните 3,4 милиона тона зърно за половин година

България е изнесла рекордните 3,4 милиона тона зърно за половин година

Експортираните пшеница и ечемик са над два пъти повече спрямо миналия сезон

В същото време по предварителни данни на НСИ разходите за суровини и материали в селското стопанство през миналата година са нараснали с 9,2% на годишна база. Най-сериозно повишение се измерва при минералните торове, където увеличението е с 26%, докато препаратите за растителна защита са поскъпнали с малко над 1%.

На фона на положителните данни за производството на зърнени и маслодайни култури ситуацията с плодовете и зеленчуци катастрофално се влошава. Делът на зеленчукопроизводството в растениевъдната продукция за 2021 г. ще слезе на едни от най-ниските си нива - до 4,6%, се посочва в анализа. За сравнение, през 2020 г. този дял е възлизал на 7,1%.

Рекорден добив на пшеница в България при рекордно висока цена

Рекорден добив на пшеница в България при рекордно висока цена

7 милиона тона са ожънати това лято в страната

Потреблението на зеленчуци за първите 3 тримесечия на 2021 г. показва, че то нараства до 6,6 кг на човек от домакинството, докато през 2020 г. е било 6,1 кг/човек - колкото е и преди пандемията от КОВИД-19. Спад от 8 хиляди тона се отчита и при реколтата от домати, като предишната прогноза на CAPA беше за 112 хил. тона домати през 2021 г. Последните данни на НСИ обаче показват, че миналата година секторът е произвел 100 хиляди тона домати.

САРА понижава прогнозата си за производството на пипер до 50 хил. тона. На същите нива е била реколтата и през 2020 г, когато производството от 51 хил. тона е било едно от най-ниските нива за последните 10 години.

Производството на домати е спаднало три пъти за три години

Производството на домати е спаднало три пъти за три години

Голямо намаления се наблюдава и в продукцията от български пипер

В последващите предвиждания за производството на краставици през 2021 година САРА запазва очакванията си за обеми от 43 хил. т за оранжерийно производство и 9 хил. т - за продукцията, отглеждана на открито. Прогнозното общо производство на краставици за миналата година е около 52 хил. т, се посочва в доклада.