Почти една четвърт по-малко са банкрутите на юридически лица у нас през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година, показват данните на Националния статистически институт.

Намаляват, обаче, и новите регистрации на юридически лица - както на годишна, така и на тримесечна база.

В кои сектори у нас имаше най-много фалити през 2022 година

В кои сектори у нас имаше най-много фалити през 2022 година

Очакванията на експертите са вълната от несъстоятелности да продължи и през 2024 година

Цифром и словом: През Q2 на тази година са банкрутирали 984 фирми при 11 025 новорегистрирани. За сравнение, по същото време през 2022 г. те са били съответно 1291 (23,8% повече) и 11 321 правни единици (2,6% повече).

За последно обявилите несъстоятелност фирми през второто тримесечие са били под 1000 през 2020 г.

Броят на новите регистрации през Q2 е относително стабилен от 2021 г. досега, но все още е доста по-нисък от този през предпандемичната 2019 г., когато са били над 13 250.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. виждаме намаляване на новорегистрираните юридически лица с 16,5%, а на банкрутиралите - с 14,8%.

Всяка пета компания у нас е застрашена от фалит

Всяка пета компания у нас е застрашена от фалит

Тревожните данни са от ежегодното представителното проучване на EOS

Детайли: Най-много нови, но и най-много банкрутирали фирми има в сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - това са 89,4% от новите и 75,4% от обявилите несъстоятелност юридически лица.

Като брой говорим за 9858 нови и 742 банкрутирали, т.е. съотношение около 13:1.

В следните сектори балансът между нови и отпаднали е значително по-лош:

  • Промишленост (128 нови, 44 банкрутирали, под 3:1)
  • Строителство (154 нови, 49 банкрутирали при значителен спад на новорегистрираните)
  • Информация и комуникация (60 нови, 14 банкрутирали);
  • Финансови и застрахователни дейности; дейности с недвижими имоти; професионални, научни и технически дейности, административни и спомагателни дейности (406 нови, 86 банкрутирали).