Представителите на 21% от европейските компании (в това число и българските) се чувстват застрашени от фалит, а всяка четвърта фактура в България се просрочва. Това показват данните от представителното проучване на EOS "Навици на плащане в Европа" 2022, което се провежда за 13-и пореден път съвместно с независимия институт за пазарни проучвания Kantar TNS и обхваща 3200 компании в 16 европейски държави. Проучването се прави с две години прекъсване заради пандемията и затова и сравнението на данните е с 2019 година.

В телефонното проучване са участвали ръководители на 200 български компании от търговията, индустрията и услугите. Оказва се, че всяка пета компания у нас е застрашена от фалит или поне от това се боят нейните ръководители. Тенденцията за влошаване на навиците на плащане в Европа също се задълбочава, спрямо 2019 година. Един на всеки петима клиенти в Западна Европа и един на всеки четирима в Източна Европа плащат сметките си със закъснение или пък изобщо не плащат.

"Прогнозите показваха, че тази година бизнесът ще се възстанови от пандемията. За съжаление обаче се случи войната в Украйна, което доведе до глобална криза и влошаване на бизнес климата както у нас, така и в цяла Европа", заяви за Money.bg Райна Миткова, която е управител на ЕОС в България.

Тя подчерта, че в България общо 25% от издадените фактури се просрочват или не се плащат изобщо (при средно 21% за Европа като цяло и 24% за Източна Европа в частност).

ЕОС Матрикс за навиците на плащане в Европа

ЕОС Матрикс за навиците на плащане в Европа

При потребителите този дял е нараснал с 4 процентни пункта - от 18% през 2019-а на 22% през 2022 година. Над 60% от гражданите сочат като причина за просроченото плащане на издадените фактури липсата на средства, на второ място е същата причина, но причинена от пандемията. На трето място стои небрежност.

"Последното означава, че често хората имат добри доходи, но не умеят да ги управляват по най-добрия начин", коментира Миткова.

У нас делът на редовните плащания е 75%, което означава, че една четвърт се изплащат със закъснение или никога не се плащат. Именно последиците от несъбраните вземания се изразяват в това, че мениджърите всяка пета компания се чувстват застрашени от фалит както в Европа, така и в България.

"При бизнеса дисциплината на плащане се влошава като 26% от фактурите, издадени към фирми-контрагенти, се плащат със закъснение или изобщо не се погасяват (при средно ниво за Европа от 22%). Другите страни със сходен дял нередовни плащания са: Гърция и Словакия (27%), Румъния (25%), Унгария, Хърватия и Полша (24%)", обобщи Райна Миткова.

И една добра новина. България регистрира най-добър резултат по отношение просрочието на граждани в Европа - средно с 16 дни (спрямо 19 дни средно за Европа), а бизнес клиентите у нас бавят плащането на фактурите с 22 дни (спрямо 24 дни средно за Европа). Това ни нарежда на второ място след Швейцария.

Българските фирми, изпадащи във фалит, се увеличават

Българските фирми, изпадащи във фалит, се увеличават

Според доклад на Кофас през 2021 г. компаниите в несъстоятелност са с 5,7% повече. Тази година броят им ще е още по-голям