Българските компании, изпаднали във фалит през 2021 година са нараснали с 5,7%. Това показва проучване на Кофас за несъстоятелността в района на Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Според прогнозата на експертите, тази година броят на българските фирми, които ще изпаднат във фалит ще е още по-голям. Причината: намалените държавни помощи, увеличените цени на енергийните ресурси и нарушените вериги за доставка.

Снимка 573322

Тенденциите в областта на несъстоятелността в Централна и Източна Европа са подложени на различни икономически условия. Едно от най-значимите от тях са мерките от страна на правителствата за подпомагане на дружествата по време на пандемията.

През 2020 година растежът в региона спадна с 4% след пропорционално увеличение от 4% през 2019-а. Същата пандемична година всички страни от ЦИЕ отбелязаха рецесии, вариращи от -8,1% в Хърватия, до -0,1% в Литва.

Кофас: Растежът на България от 4% е под въпрос заради политическия риск и ваксините

Кофас: Растежът на България от 4% е под въпрос заради политическия риск и ваксините

Отрасли като машиностроенето, текстилната промишленост, ИТ сектора и фармацията у нас се възползват от кризата

Въпреки това, бизнес несъстоятелността в икономиките от региона е намаляла през 2020 година, благодарение на мащабните мерки за подпомагане. Най-големи намаления са регистрирани в Литва и Латвия (с -50,3% и -34,2%), както и Словакия (-25,8%).

"Последвалото премахване на мерките за подпомагане на бизнеса доведе до естествено увеличение на ръста на несъстоятелността в региона. Не бива да забравяме, че пред икономиките съществува ново предизвикателство - последиците от руско-украинската война", коментира Румен Шиков, който е риск мениджър в Кофас България.

Секторите с най-голям дял на несъстоятелност в България през 2021 година са дейности в областта на личните услуги (15,50%), строителство и недвижими имоти (14,15%), неспециализирана търговия (10,66%), бизнес услуги (с изключение на финансовите, 9,50%) и облекла (6,59%).

Моника Иванова е новият финансов директор на Кофас България

Моника Иванова е новият финансов директор на Кофас България

Тя е и най-младият CFO измежду 100-те офиса на Кофас по света

Секторите, които бележат устойчиво развитие са производство и обработка на кожи (0,19%), телекомуникационни услуги (0,19%), електрически домакински уреди (0,39%), инструменти за измерване и прецизност (0,39%), алкохолни напитки (0,39%).

Броят на българските предприятията, обявили несъстоятелност, продължи да се увеличава през 2021 година и въпреки забавянето на тенденциите до края на годината, все още не би могло да се направи ясна оценка за 2022 година. Въпреки това експертите очакват увеличение на дружествата, изпаднали в неплатежоспособност, което се дължи на неотдавнашните сътресения в икономиката.

Рискът от изпадане в несъстоятелност остава значителен при високо задлъжнелите и новите фирми, формирани върху минималните капиталови изисквания. Онези предприятия, които се отличават с по-нестабилни бизнес модели, могат да пострадат в настоящата ситуация на нарастващи постоянни разходи.

Въпреки войната инвестициите в ЦИЕ отбелязват ръст с 6% на годишна база

Въпреки войната инвестициите в ЦИЕ отбелязват ръст с 6% на годишна база

Заради войната в Украйна инвеститорите заемат изчаквателна позиция преди да вземат решение за инвестиция в региона на ЦИЕ