Президентът на Световната банка Джим Йон Ким смята, че през 2016 г. забавянето в глобалната икономика ще продължи. Това мнение той изказа в интервю за телевизия Euronews. 

"Икономиките на развиващите се страни се оказаха в това състояние, в което бяха през 80-те и края на 90-те години на миналия век. Централните банки са независими, фискалното пространство се увеличава, нараснаха техните валутни резерви. Но въпреки това ние очакваме развиващите се пазари, които осигуряваха световния икономически растеж между 2008 и 2014 г. през тази години да се забавят. А доколкото цените на суровините по-скоро ще останат ниски, ние смятаме, че забавянето на икономическия им растеж ще продължи и през следващата година”, отбелязва Ким, цитиран от ТАСС. 

Президентът на Световната банка посочи, че на много страни предстои осъществяването на структурни реформи. 

"Става дума за подобряване на деловия климат, за инвестиции в образоването. Политическата неопределеност, характерна за развиващите се страни, ще доведе до увеличаване на техните разходи по кредитите. Това ще повлия е и върху капиталовите потоци от и към тези държави. Затова политическите цели трябва да се формулират ясно, необходимо е да се провеждат структурни реформи, по възможност да се създават и финансови буфери. И да се готвят, че следващата година ще  е по-тежка”, посочи Ким. 

Световната банка през юни понижи своите прогнози за световния икономически растеж през 2015 г. на фона на общото падане на темповете в развиващите се страни и понижение на производството в САЩ. Според експертите на СБ,  ръстът на глобалната икономика ще бъде 2,8%, което бе с 0,2 процентни пункта по-ниско от януарската прогноза. Освен това от банката прогнозират икономическо възстановяване в еврозоната и Япония.