Отново и отново чуваме работодатели от различни индустрии да казват, че академичните квалификации сами по себе си не създават служители, готови за работа. Днес повече от всякога има нужда от образователни решения, които балансират теоретичното и практическото обучение. Това се дължи на една проста причина: в тази ера на висока младежка безработица (към март 2023 г. в България безработни са били около 18 хил. души под 25-годишна възраст), дуалната система на обучение, в едно с професионалното обучение в училище са единствените системи, които забележимо увеличават професионалните умения на учениците в горните класове и студентите.

На теория дуалното обучение е много добра възможност за учениците да усвоят професия, трудови навици и да изградят връзки с бизнеса още докато са в училище. След като завършат те ще знаят дали искат да работят професията, която са изучавали, или искат да се насочат в друга посока.

Снимка 612063

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

За щастие на практика нещата съвпадат

Целите, за които е създадено дуалното обучение, се осъществяват в реална работна среда. Учениците завършват с професия и са готови бързо да започнат работа в същата или друга компания по-конкретната професия. Те вече са готови специалисти, които знаят с какво искат да се занимават. Това спестява време за обучение на фирмите, особено ако учениците започнат работа в същата компания. Освен това, връзките с гимназиите стават все по-добри и образователният процес се модернизира. За учениците е трудно да учат и работят едновременно, но въпреки това се справят и в края на обучението стават по-организирани и уверени в качествата си.

Професионалното образование - добрата алтернатива

Професионалното образование представлява около 61% от цялото образование в България - това, което се предлага като държавен план прием. Този факт показва една зрялост на държавата като отношение, защото в професионалното образование се влагат и много средства. Това е така защото в техникумите има специалности, които имат нужда от тежко оборудване. Важно е да отбележим и че на почти всички професионални гимназии са направени и сериозни ремонти.

"Професионалните гимназии в България дават както чудесна общообразователна подготовка, така и професионална подготовка, която би помогнала на всеки млад човек", казва директорът на Националната търговско-банкова гимназия Емилия Иванова.

Снимка 611656

Източник: НТБГ

Тя подчертава, че професионалното образование през последните години се развива доста добре и печели нови поддръжници, от които най-важен е Министерството на образованието, защото дълги години този вид образование се е неглижирал.

"Стигна се до закриването на поне половината от професионалните училища, съществували през 80-те и 90-те години", отбелязва Емилия Иванова. Тогава тези училища са били около 450, а сега броят им е около 220 държавни гимназии, но има и доста общински професионални училища. В момента професионалното образование навлиза и в профилираните училища - много професионални гимназии създават и професионални паралелки.

"Тези хора стига да искат да започнат работа могат да го направят - толкова е голям интересът към специалисти със завършено средно професионално образование", категорична е Емилия Иванова.

Според директора на Търговско-банковата гимназия към момента професионалните училища са поставени доста добре по отношение на реализацията на кадрите, на завършването на учениците и на връзките с работодатели.

Снимка 611654

Източник: iStock by Getty Images

Подкрепа от "извора"

Добре известно е че дуалното обучение е силно разпространено в Австрия и Германия. Вече 9 години австрийският проект за дуално обучение GODUAL в България активно работи за спомагане партньорства между професионални гимназии и фирми за обучение на ученици в реална работна среда.

"В нашите партньорски компании (австрийски, български и интернационални) през учебна 2022/23 г. се обучават над 1150 ученика по 15 професии в 21 населени места в България", изчисляват от Търговското представителство на Австрия (Advantage Austria).

В програмата има ученици от първите випуски, които стартират своята кариера в обучавалата ги компания: някои от тях вече са на ръководни длъжности в различни отдели, други са наставници, които обучават ученици от своето старо училище през настоящата учебна година. Някои от завършилите по дуална система паралелно работят във фирмите и учат в университет. Част от партньорските предприятия финансират висшето образование на най-мотивираните и отличили се ученици.

Интересен е и обратният пример - в някои населени места има наставници от фирмите-партньори, които след работа с ученици са припознали своя интерес към учителската професия и преминават в партньорските гимназии като учители по професия.

"Благодарение на дуалната система се осигуряват така необходимите за бизнеса кадри, което привлича и нови инвеститори, намалява се младежката безработица, младите хора имат перспективата да останат и да се развиват в собствената си държава", обобщават от Търговското представителство на Австрия.

Мнението на бизнеса

Дуалното обучение и производствените практики дават добра възможност за кариерно ориентиране на децата и по-лесен преход от училище към старта на кариерата, казват от веригата dm. Oт 2015 година dm България е част от проект Дуално обучение на австрийското посолство - GODUAL.

"Идеята е да дадем своя принос в професионалното обучение на учениците в България, да подобрим качеството на образованието и да подготвим бъдещите си служители още докато са в класните стаи", казват от компанията.

Снимка 611650

Източник: dm

От dm обобщават ползите за бизнеса от дуалното обучение в четири направления:

  • Подготовка на бъдещи служители - благодарение на обучението, учениците имат достатъчно подготовка, за да могат директно да започнат работа по-дадена професия.
  • Работа с новите поколения - участниците в проекта от страна на dm се научават да работят с ученици, с млади хора без трудови навици, което след това ни помага при обучението на нови млади колеги.
  • Работна атмосфера - работната атмосфера се променя, когато в екипа има млади хора с различна гледна точка и нови идеи.
  • Образованието в България - образованието става по-ориентирано към бизнеса и неговите нужди. Пример за това е новата специалност, въведена по инициатива на dm България "Осигуряване на продуктова информация" и предназначена за преподаване в професионални гимназии. След въвеждането ѝ 5 гимназии са се свързали с нас, за да поискат подкрепа при създаване на паралелки по тази специалност. Те виждат в потенциал в специалността, интересна е за учениците и това е шанс за тях да се развият като модерно училище с връзки с бизнеса.

В заключение можем да кажем, че дуалното обучение се очертава като тройно печеливша формула. Когато говорим за ползите за фирмите, можем да отчетем факта, че чрез нея се обучават бъдещите кадри по най-висок стандарт; редуцират се средства и време при подбора на персонал; и се увеличава конкурентоспособността на компанията. Непосредствените ползи за ученика са, че усвоява професия; учи се на меки умения; придобива знания, умения и компетентности; и може да стартира свой собствен бизнес. И накрая - ползите за училището са, че привлича повече ученици и обновява материалната си база.