Първото полугодие на 2017 година се оказва второто най-успешно за банковия сектор у нас за последните 8 години по отношение на генерираната печалба.

Според последните данни на Българската народна банка (БНБ) за първите шест месеца на годината печалбата на финансовите институции възлиза на 660 милиона лева, като това е втората най-висока стойност за годините след финансовата криза.

Банките у нас са успели да направят по-голяма печалба само през предходната година, когато тя възлизаше на 773 милиона лева или със 113 милиона лева повече, отколкото през настоящата.

Статистиката на БНБ от 2010 година насам сочи, че резултатите на сектора до 2014-а е бил наполовина по-нисък от сега или иначе казано под 355 милиона лева. Едва през следващата печалбата на банките се качва над 500 милиона лева, а през 2016-а достига своя връх.

Активите на сферата през периода април - юни тази година нарастват с 0,1% до 93 милиарда лева, отчитат от националната банка.

Данните доказват положителната тенденция в ускоряването на кредитирането в страната, като заемите на домакинствата през първото полугодие са нараснали с 3,4% до 633 милиона лева, а на другите финансови предприятия - с 23,7% до 462 милиона лева.

В същото време има намаление на кредитите на нефинансовите предприятия и на държавния сектор.

Освен ръстът при кредитирането се запазва и тенденцията към повишаване на качеството на заемите, като към края на отчетния период размерът на необслужваните кредити е 9,462 милиарда лева при 9,966 милиарда лева към края на март.

Нарастване въпреки ниската доходност има и на депозитите. Ръстът на влоговете е в размер на 0,5%, като тези на домакинствата достигат 172 милиона лева, а на нефинансовите предприятия - с 387 милиона лева.

"Средствата на кредитни институции също нарастват - с 428 милиона лева (9,8%). През тримесечието балансовата позиция собствен капитал намалява с 208 милиона лева (1.7%) до 12 млрд. лв. към 30 юни 2017 г. Влияние оказва спадът при неразпределената печалба, свързан с изплащането на дивиденти", допълват от БНБ.