Българският финансов сектор расте и това се вижда ясно от класацията на 100-те най-големи банки и застрахователни дружества в Югоизточна Европа. Спрямо миналата година почти всички български представители в класацията подобряват позициите си.

ТОП 10 на българските банки

Класиране 2017 Класиране 2016 Банка Промяна на активи Големина на активи (в млн.)
1 6 6 Уникредит Булбанк 2,52% 9 764
2 13 13 Банка ДСК 4,31% 6 210
3 16 15 Първа инвестиционна банка -2,37% 4 419
4 18 21 Юробанк България (Пощенска банка) 8,84% 3 794
5 19 20 ОББ 7,71% 3 762
6 21 24 Райфайзенбанк България 10,67% 3 578
7 24 25 Сосиете Женерал Експресбанк 8,58% 3 296
8 30 34 Централна кооперативна банка 8,89% 2 767
9 45 46 Сибанк* 16,68% 1 851
10 49 50 Банка Пиреос 4,28% 1 541

* През 2018 година "Сибанк" стана част от "ОББ"

Как ще се промени банковият пазар след сливането на ДСК и "Сосиете Женерал"?

Как ще се промени банковият пазар след сливането на ДСК и "Сосиете Женерал"?

Възможно ли е да има нова най-голяма банкова група в страната

Всички български банки отбелязват ръст на активите с изключение на една - "Първа инвестиционна банка", при която има спад от 2.37%. Това й струва едно място в класацията и тя попада на 16-то тази година спрямо 15-то предходната. Най-голямата българска банка "Уникредит Булбанк" попада както миналата година на 6-то място, но с ръст от 2.52% на активите.

С най-голям ръст на активите сред десетте най-големи български банки е "Сибанк", която през тази година се вля в ОББ, следвана от "Райфайзенбанк" с 10.67% ръст на активите и 21-во място в класацията.

"Централна кооперативна банка" допълва челната тройка по най-бързорастящи български банки, като отбелязва увеличение от 8.89% и се изкачва най-бързо в класацията - от 34-то на 30-то място.

ТОП 10 на българските застрахователи

Класиране 2017 Класиране 2016 Застраховател Промяна на активи Големина на активи (в млн.)
1 18 22 Булстрад Виена Иншурънс Груп 7,97% 105,3
2 19 20 Лев Инс 4,71% 104,7
3 21 23 Армеец 6,82% 99,6
4 23 25 ДЗИ - Общо застраховане 9,75% 96,7
5 26 27 Алианц България 5,41% 87,9
6 30 33 Дженерали Застраховане 8,18% 77,1
7 34 37 Евроинс 22,89% 73,6
8 36 32 Булинс -11,55% 63,9
9 39 44 ОЗК Застраховане 33,11% 53,1
10 43 46 Булстрад Животозастраховане 17,60% 43,5
Застрахователният пазар изпрати рекордна година. Кои са лидерите?

Застрахователният пазар изпрати рекордна година. Кои са лидерите?

Приходите на компаниите растат значително

През 2017 година застрахователният сектор у нас отбеляза рекордна година и това се вижда в класацията. Трите най-големи застрахователни дружества у нас - "Булстрад Виена Иншурънс Груп", "Лев Инс" и "Армеец" отбелязват високи ръстове на активите - съответно 7.97%, 4.71% и 6.82%.

Сред десетте най-големи има само един губещ - "Бул Инс", при който активите намаляват с 11.55%. Същевременно прави впечатление ръстът на "ОЗК Застраховане" - 33.11%, което придвижва компанията до 39-то място в класацията.