Световният фондов пазар е изгубил общо 3 трилиона долара за последните два дни на търговия – петък и понеделник, след като изляздоха резултатите от референдума във Великобритания, съобщава агенция RNS.

В това число влизат 2,8 трилиона долара загуби за развитите пазари и 179 милиарда долара за развиващите се.

Индексът на световния пазар BMI Index (Global Broad Market Index) също е намалял през последните два дни до ниво от 6,9%, като това е най-ниското му равнище от 2008 г. насам.

За два дни той е изгубил 5,37 на сто от стойността си, равняваща се на 1 трилион долара.

Според изчисленията на германската Фондация “Бертелсман” загубите на Великобритания от напускането на ЕС ще превишат 300 милиарда евро до 2030 година.

А в случай на пълна търговска изолация на Обединеното кралство, което от фондацията не разглеждат като базов сценарий, но не могат да изключат, немският бизнес също може да се лиши от най-малко 55 милиарда евро.