След излизането на резултатите от референдума за членството на Великобритания в Европейския съюз и победата на привържениците за Брекзит на преден план изкача логичният въпрос – какво се случва от тук на нататък с отношенията ЕС – Лондон. Разяснения по темата дава кореспондентът на БНР в Брюксел.

Според Лисабонския договор член 50 от договор постановява, че Великобритания първо трябва да уведоми Европейския съвет – тоест правителствата на ЕС, за решението си да се оттегли от юридическите споразумения, които я обвързват като членка на съюза.

След това Европейската комисия ще внесе предложение до лидерите на съюза за процедурата и условията, при които ще се водят преговорите с британското правителство, те трябва да го одобрят. Ще се назначи преговарящ екип, най-вероятно от Еврокомисията, която ще преговаря от името на 27-те държави-членки, а самите преговори трябва да продължат най-много 2 години.

Независимо дали те доведат до подробно споразумение по условията на раздялата или не, след този срок правото на ЕС престава да важи за Великобритания, освен ако лидерите не решат да удължат срока на преговорите.

През цялото време на преговорите, европейските закони ще продължат да действат в Обединеното кралство. Британското правителство ще продължи да участва в заседанията и решенията на ЕС по всички текущи въпроси, с изключение на обсъжданията между другите 27-правителства за британското излизане от съюза.

Евентуално споразумение за детайлите по напускането трябва да се гласуват с квалифицирано мнозинство от правителствата и да се одобрят от Европейския парламент. Освен това, може да се реши, че отделни раздели в споразумението ще трябва да бъдат ратифицирани от националните парламенти, включително от българското Народно събрание.