Разходите за пенсии за първите седем месеца на годината са с 841.5 млн. лв. или с 11.2% по-големи спрямо същия период на 2021 година. Това става ясно от информацията на Националния осигурителен институт (НОИ) относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, според които разходите за пенсии за този период възлизат на 8.336 млрд. лева.

За изплащане на т.нар. "ковид добавки" от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 739,6 млн. лева. За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,7 млн. лева. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,2 млн. лв., като сумата се отнася за януари, февруари, март, април, май, юни и юли 2022 г. За изплащане на т.н. "великденски" добавки от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 142,7 млн. лева.

За пет месеца НОИ изплати 5.8 милиарда лева за пенсии

За пет месеца НОИ изплати 5.8 милиарда лева за пенсии

Годишното увеличение възлиза на 9.3%

Припомняме, че в края на юни парламентът одобри окончателно, от 1 юли минималната пенсия да стане 467 лева. От тази дата максималната пенсия се покачва до 2000 лева.

Предвижда се от 1 октомври максималният размер на пенсиите да се повиши отново - до 3400 лева, колкото е и размерът на максималния осигурителен доход. Ще припомним, че от 25 декември миналата година, минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличи от 300 лв. на 370 лв., а максималният ѝ размер се повиши от 1440 лв. на 1500 лева.

Защо броят на запорираните пенсии намалява?

Защо броят на запорираните пенсии намалява?

Ето кои са ключовите фактори: