Болшинството от инвеститорите очакват след три месеца индексът S&P 500 да се понижи до 2400 пункта заради втора вълна на коронавируса в САЩ, а след година да е малко над настоящата си стойност, показва седмото поредното проучване на настроенията на Deutsche Bank, при което бяха анкетирани почти 500 трейдъри, предаде Zero Hedge.

"Предвид това, че доходността по държавните ценни книжа на САЩ спадна до исторически ниска стойност, а пазарите обсъждат въвеждането на отрицателни основни лихвени проценти (въпреки че Федералният резерв се противопоставя на подобна мярка), очакванията клонят към понижаване на борсовите индекси през следващите три месеца (37% очакват спад срещу 13% ръст)." По отношение на облигациите, 28% от запитаните прогнозират спад през следващите три месеца и едва 14% от тях - растеж.

Делът на тези, които прогнозират растеж на борсите в рамките на следващата година, е значително по-нисък спрямо проучването на банката от март, когато 47% от запитаните очакваха те да растат. За май само 13% от анкетираните очакват подобно развитие. При индекса Stoxx 600 делът на тези, които предвиждат растеж, и тези, които очакват спад, е равен.

Готвен дебют на борсата направи този човек един от най-богатите лекари в света

Готвен дебют на борсата направи този човек един от най-богатите лекари в света

Основателят на дружеството, което планира да излезе на фондовия пазар, притежава $2,3 милиарда

До средата на прогнозите от предишните шест месечни изследвания съвпадаше с динамиките на фондовите пазари, въпреки че очакванията на инвеститорите не предсказаха тяхното възстановяване през април. То се дължеше до голяма степен на действията на Федералния резерв, който възобнови инжекциите на новонапечатани средства.

При настоящото проучване краткосрочният песимизъм се дължи на очакванията за втора вълна на коронавирус. Повече от половината, или 55% от анкетираните, предвиждат настъпването на такава, а почти 60% са на мнение, че възрастните и хората с хронични проблеми трябва да бъдат предпазени. Това мнение е по-силно застъпено сред младите (67%), отколкото сред респондентите в предпенсионна възраст (24%).

Настроенията също показват, че все повече хора са отворени към идеята да работят от вкъщи по-често. Повече от половината респонденти са изтъкнали, че са склонни да работят между 1 и 3 дни от вкъщи и след края на пандемията от коронавирус. На практика това е удвояване на техния дял спрямо предишното изследване. От друга страна, делът на хората, които посочват, че ще го правят само когато се налага, се понижи до 31%.

Goldman Sachs: S&P може да спадне отново до 2400 пункта към август

Goldman Sachs: S&P може да спадне отново до 2400 пункта към август

Главният анализатор на акциите на банката дава шест причини за това

"Това отразява увеличаването на производителността при работата от вкъщи по време на втория месец от затварянето на икономиката", коментира управляващият директор на Deutsche Bank Джим Райд. "Нетният баланс на по-продуктивните спрямо по-непродуктивните хора се промени от -13% на +7%. Делът на хората, които посочват, че са по-производителни или поне толкова производителни, колкото и преди, се покачи от 58% до 69%."