През юни Япония остава най-големият притежател на дългови задължения на САЩ, увеличавайки инвестициите си в US Treasuries с $12,6 млрд. спрямо предходния месец до 1 трилион и 236,3 милиарда долара.

Китай, който заема втората позиция като най-голям кредитор на САЩ, намали портфейла на US Treasuries с $13 млрд., до $967,8 милиард, показва актуалният доклад на американското финансово министерство.

Най-големите кредитори на САЩ намалиха инвестициите си в US Treasuries

Най-големите кредитори на САЩ намалиха инвестициите си в US Treasuries

Япония остава лидер по притежание на американски дълг и през май, следвана от Китай и Великобритания

Третата позиция продължава да се заема от Обединеното кралство (615,4 млрд. долара), на четвърто място е Люксембург (306,8 млрд. долара), следван от Каймановите острови (300,4 млрд. долара).

Топ 10 на притежателите на държавни облигации на САЩ включват още Швейцария, Ирландия, Белгия, Франция и Тайван.

Общият обем на инвестициите на нерезиденти в US Treasuries през юни се увеличи с $5,1 милиарда и възлиза на $7 трилиона 430,8 милиарда, от които ценни книжа за $3 трилиона 902,6 милиарда принадлежат на правителства или централни банки на чужди държави.

Руските инвестиции в американски облигации намаляха почти 2 пъти

Руските инвестиции в американски облигации намаляха почти 2 пъти

Япония и Китай остават най-големите кредитори на САЩ

Инвестициите на Русия в съкровищни ​​бонове на САЩ останаха практически непроменени през юни, възлизайки на 2,005 милиарда долара (увеличение с 1 милион долара спрямо предходния месец).

Според Министерството на финансите на САЩ в края на юни Руската федерация е притежавала дългосрочни държавни облигации на стойност 4 милиона долара спрямо 3 милиона долара през май. Инвестициите в краткосрочни облигации възлизат на 2,001 милиарда долара, колкото и месец по-рано.

Кои са най-големите кредитори на САЩ в началото на 2022-а?

Кои са най-големите кредитори на САЩ в началото на 2022-а?

Китай и Русия намаляват инвестициите си в американски облигации, Япония ги увеличава

През април 2018 г., на фона на въвеждането на антируските санкции, инвестициите на Русия в US Treasuries почти наполовина - до $48,7 млрд. от $96,1 млрд. През май същата година цифрата падна повече от три пъти, до $14,9 милиарда, след което Русия напусна списъка с 33 държави, които са най-големите притежатели на публичен дълг на САЩ. В същото време още през 2013 г. руските инвестиции в американски държавни облигации надхвърлиха 150 милиарда долара, припомня finmarket.ru.