Според експертите от "Компас Инвест" АД, когато гледате дългосрочно на финансовите пазари, шансът Ви за успех се повишава драстично

Имате ли пари на депозит? Ако се обърнем към статистиката за рекордния размер депозити, които българите са "паркирали" в банките, то много вероятно е отговорът на този въпрос да е "да".

А знаете ли, че парите Ви на депозит всъщност губят от покупателната си способност с всеки изминал месец? Защото най-добрите лихвени предложения по депозитите са в границите на около 1% на година, при годишна инфлация в рамките на около 3%.

Все повече българи осъзнават проблема със загуба на покупателна способност (или това, че спестяванията им държани в банкови депозити купуват по-малко стоки и услуги след една година, заради ниските лихви и високата инфлация) и започват да търсят алтернативни инвестиционни възможности.

За това говорят данните от проучване на УниКредит Булбанк, публикувано на 28 октомври 2019 г.*. Според него, инвестициите на българите (във финансови продукти различни от депозити) растат с по една четвърт на година, но все още са само 2% от спестяванията. Това сочи към две неща. Първо, че пазарът на инвестиционни продукти у нас има голям потенциал за развитие. И второ - той сериозно изостава в сравнение с останалите страни от региона.

Може би голяма част от депозантите, които все още не са се обърнали към алтернативни инвестиционни възможности се чудят какъв тип да изберат, или кога е най-добрият момент да се прехвърлят от депозити към друг вид инвестиции.

А отговорът на този въпрос може и да е - възможно най-скоро! Едва ли ще имате шанса да уцелите най-добрия момент за инвестиране, или пък най-лошия.

За повече информация, може да се обърнете за консултация и с професионалисти.

Инвеститорите често допускат едни и същи грешки. А причината за това - масовата психология, която са склонни да следват. Основният проблем на спестителите е, че често са нерешителни и чакат възможно най-добрия момент, за да инвестират на пазара, като отлагат инвестиционните си решения.

Но не бива да забравяте следното. Според проучвания на един от водещите мениджъри на активи в Европа (Амунди Асет Мениджмънт), около 90% от доходността на инвеститорите се предопределя от класовете активи и пазарите, които са подбрали, а само около 10% - от избора на индивидуални акции, или най-добрия момент за инвестиране.

Един пример:

Да кажем, че сте имали ужасно "лош късмет" и сте инвестирали на международните пазари във възможно най-лошия момент за това (през последното десетилетие) - денят преди фалита на щатската инвестиционна банка Lehman Brothers. Можем да припомним, че това събитие поставило официалното начало на втората най-лоша финансова криза на фондовите пазари в тяхната история.

Погледната от настоящия момент и след вече единадесет години, една инвестиция в деня преди фалита на посочената банка, не е била чак толкова лошо решение. Широкият щатски индекс S&P 500, барометър за представянето на финансовите пазари по света, затваря при ниво от 1 251 пункта в посочения ден (на 15-ти септември 2008-ма година). Единадесет години по-късно, индексът вече се е повишил със 147% до нови рекордни нива, което се превежда като 8.6% средна годишна доходност. Подобна възвръщаемост би превърнала 1 000 инвестирани лева в широкия щатски индекс преди 11 години (и във възможно най-лошия момент за инвестиции от историческа гледна точка) в 2 470 лева към днешна дата.

Тези, които са гледали краткосрочно на нещата обаче, е възможно да са регистрирали сериозни загуби, ако са се поддали на паниката и са закрили своите позиции. Защото шест месеца след 15-ти септември 2008 година, S&P 500 губи 40% от стойността си. И тогава индивидуалните инвеститори масово са правили грешката да закриват своите позиции, осчетоводявайки загубите си, вместо търпеливо да изчакат идването на по-добри времена.

Широкият щатски индекс S&P 500 достига дъно от 666 пункта на 6-ти март 2009-та година, като прекарва по-малко от пет седмици при нива под психологическата граница от 800 пункта. Пет месеца, след като достига своето дъно, индексът се връща при нива от над 1 000 пункта. Казано по друг начин около година след разгара на кризата, инвеститорите са били с приемливи загуби, макар и да са уцелили възможно най-неподходящия момент за инвестиции.

Истината е, че чакането на правилния момент може да се окаже изключително скъпо!

Помислете за всички онези експерти, които от години предупреждават и очакват корекция на щатските индекси, или дори "мечи пазар". Въпреки моментните колебания на американските индекси, те съумяха да намират пътя си нагоре, оставяйки разочаровани всички инвеститори, стоящи на "страничните линии" и чакащи най-добрия момент за инвестиране.

Не случайно ръстът на щатските индекси през тази година, до нови рекорди, бе пропуснат от голяма част от пазарните участници, които се опитваха да уцелят възможно най-добрия момент за инвестиране, или пък чакаха края на рекордно дългия "бичи пазар" на индексите.

Защо за инвеститорите би било по-добре да са постоянно на пазара, вместо да се опитват да изберат най-правилния момент?

Сега ще разгледаме позитивните страни на това да сте по-пасивни с инвестициите си и да сте непрестанно на пазара, вместо това да се опитвате да уцелите възможно най-добрия момент да инвестирате. Не, това не означава да не инвестирате, а просто да сте търпеливи. Търпението е един от основните инвеститорски добродетели. А често търпението може да се изрази с това да не предприемате нищо и да не обновявате непрекъснато портфейлите си.

В изследване направено от финансовата компания Fidelity Investments** се анализират резултатите на клиентите, за да се види кои от тях се отличават с най-добро представяне. Най-печелившата група на практика се състои от тези, които са купили и забравили инвестициите си - тоест никога не са ги докосвали и променяли.

Оказва се, че тази група избягва двете основни грешки в инвестирането - лошо таймиране и поддаване на емоции. Инвеститорите, следващи тази стратегия, знаят, че инвестирането не е лесна работа. Те не мислят, че трябва непрекъснато да знаят какво се случва на пазара, или да се опитват да го "победят". Те са разбрали, че инвестирането трябва да е с дългосрочен хоризонт и не бива да се влияят от моментните колебания. Изследването сочи, че инвеститорите, които са пропускали най-лошите дни за пазара, често са пропускали и най-добрите, които допринасят за основната част от пазарната доходност.

Разбира се, търпението на фондовите пазари не трябва да означава, че не бива въобще да поглеждате към финансовите си извлечения или периодично, примерно веднъж годишно, да ребалансирате портфейлите си.

Това, което не бива да правите обаче, е да се хвърляте в твърде активна търговия или пък да се отдавате на крайни емоции.

И в обобщение - никой не може да каже накъде ще се движи пазарът. Важното е да сте търпеливи и дисциплинирани. И докато никой не може да определи най-добрия момент за инвестиции, ако гледате дългосрочно на финансовите пазари, шансът Ви за успех се повишава драстично, независимо дали ще следват моменти на трудности (в краткосрочен, или средносрочен план), или не.

Можете да повишите шансовете си за инвестиране и като се обърнете към съвета на професионалистите, които ще Ви помогнат по-добре да изясните своите инвестиционни цели и склонност към риск.

Ако материалът ви е допаднал и искате да потърсите алтернативи за своите спестявания - вижте как можете да го направите чрез инвестиции в ДФ "Компас Глобъл Трендс".

COMPASS INVEST - Твоят личен Инвестиционен съветник.

Компас Инвест АД е лицензирано управляващо дружество от Комисия по Финансов Надзор от 2006 година

Важна информация: Tpябвa дa имате предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не възстановите пълният размер на вложените средства. Резултатите на дейността в миналото не са надежден показател за бъдещи резултати, цените на дяловете и тяхната доходност могат да намалеят, както и да се увеличат, и е възможно инвеститорите да не получат сумата, която са инвестирали първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Проспектът и документът с ключова информация за инвеститора могат да бъдат получени на хартиен и/или електронен носител на български език в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на УД "Компас Инвест" АД

Материалът е с обpaзoвaтeлeн характер и не е съвет за покупка, или продажба на финансови активи. Търговията на фондовите пазари, може да е изключителна рискова и да носи не само печалби, но и сериозни загуби на инвеститорите. Убедете се, че сте напълно запознати с всички рискове, преди да решите да инвестирате на финансовите пазари. При възможност би било добре да се консултирате и със сертифицирани финансови консултанти.

*Цялото проучване на УникредитБулбанк, публикувано на 28 октомври 2019 г. можете да прочетете тук

**Изследването на Fidelity защо е по-добре инвеститорите да не се опитват да таймират пазара, можете да прочетете тук