Инвестициите на Русия в държавни ценни книжа на САЩ (дългови облигации) останаха малко над 2 милиарда долара през юли, като увеличението спрямо предходния месец е символично (с 2 милиона долара), до 2,007 милиарда долара. Това показват данните на Министерството на финансите на САЩ, съобщи Лента.ру.

През януари тази година Русия увеличи инвестициите си в държавния дълг на САЩ до 4,503 млрд. долара. През февруари обемът на руските инвестиции в държавни ценни книжа на САЩ възлизаше на 3,753 милиарда долара, през март и април - на 2,003 милиарда, а през май - на 2,004 милиарда долара. През юли обемът на средствата в дългосрочни облигации възлиза на едва 5 милиона долара, а в краткосрочните облигации - на 2,002 милиарда долара.

От пролетта на 2018 г. Русия започна рязко да намалява инвестициите си в държавен дълг на САЩ. През април 2028 г. обемът им падна от 96 на 48,7 милиарда долара, а през май същата година - до 14,9 милиарда долара.

Притежателят на най-голям обем американски държавни облигации сега е Япония (с дългови книжа за 1,23 трилиона долара), следва я Китай (970 милиарда долара), а трета е Великобритания (634,6 милиарда долара).

Държавният дълг на САЩ през февруари 2022 г. за първи път надхвърли 30 трилиона долара, като тази цифра беше рекорд за цялото време на съществуването на страната.

Руските инвестиции в американски облигации намаляха почти 2 пъти

Руските инвестиции в американски облигации намаляха почти 2 пъти

Япония и Китай остават най-големите кредитори на САЩ