Активите на пенсионните фондове в България са нараснали за година с над 10%, преминавайки границата от 14 милиарда лева. Това показват току-що публикуваните данни на Комисията за финансов надзор.

Към 31.03.2019 година четирите вида пенсионни фондове разполагат с общо 14, 079 милиарда нетни активи. Само през първото тримесечие на годината те нарастват със 715 милиона лева, на годишна база - с над 1,28 милиарда лева. През миналата в същото тримесечие активите на фондовете нараснаха спрямо предходната с още по-голяма сума - 1,53 милиарда лева.

През първото тримесечие новите клиенти на пенсионните компании са общо 39 198, като общо за четирите вида фондове те достигат 4 694 444 души. Това представлява ръст от 1,68% спрямо периода януари-март 2018 година.

Българите продължават да избират частните пенсионни фондове пред държавната НОИ

Българите продължават да избират частните пенсионни фондове пред държавната НОИ

Активите на пенсионните дружества нарастват значително

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2019 г. възлизат на 49,69 милиона лева и се увеличават с 4,35% в сравнение с отчетените приходи за първото тримесечие на 2018 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.03.2019 г. е в размер на 16,75 милиона лева.

От данните прави още впечатление, че се увеличава средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски - от 53,33 лева в края на 2018-а до 63,08 лева в края на първото тримесечие. Причина затова е новият таван на осигуряване, който от 1 януари е 3000 лева вместо предишните 2600. Така автоматично се вдига и вноската на онези клиенти на пенсионните дружества с най-високи доходи.

Новият осигурителен повлиява и на общите брутни постъпления от осигурителни вноски. Към края на първото тримесечие те са в размер на малко над 355 милиона лева, докато година по-рано са били малко над 319 милиона лева.