Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов подписа Споразумение между България и Световната банка за грант в размер на 500 000 долара за подготовката на Проект за развитие на общинската инфраструктура.

С решение от 31 юли 2006 г. Министерският съвет прие решение Проектът за развитие на общинската инфраструктура да се финансира с държавен заем от Световната банка в размер на 88 280 000 евро.

За подготовката на проекта Световната банка е дала съгласието си за предоставяне на България на грант в размер на 500 000 щатски долара.

"За нас са важни не толкова средствата, които ще получим от банката, но най-вече опитът, който има Световната банка в инвестиционни проекти", каза след подписването на Споразумението министър Гагаузов.

Надявам се тези средства да бъдат използвани ефективно и да се използват за развитие на Проекта за развитие на общинската инфрасатруктура, допълни министърът.

Безвъзмездната помощ е осигурена от Японския фонд за развитие на политиките и човешките ресурси и се администрира от Световната банка.

Средствата от гранта ще се използват за изготвяне на прединвестиционни проучвания за завършване и рехабилитация на 4 язовира - Нейковци, Пловдивци, Луда Яна и Студена и пречиствателни станции за питейни води, и за проучвания на 6 ВиК дружества - в Разград, Търговище, Смолян, Стара Загора, Сливен и Добрич.

Част от проектите са изготвени преди повече от 20 години и се нуждаят от актуализация. Ще бъде изяснен правният статут за придобитите за целите на проектите земи, както и екологичния статус на проектите.

МРРБ ще избере до края на годината консултанти, които ще подготвят отделните компоненти по проекта за развитие на общинската инфраструктура.