Нарастването на печалбите, високите капиталови буфери и стабилното финансиране ще продължат да подкрепят перспективата пред банките в България. Това посочват от подразделението за услуги за инвеститорите към рейтинговата агенция Moody's.

Въпреки това рисковете, свързани с активите, свързани предимно с корпоративното кредитиране и необслужваните заеми остават високи. Това допълват от агенцията в съобщение, публикувано в понеделник и цитирано от сайта SeeNews.

"Рентабилността на българските финансови институции нараства от ниска база и очакваме допълнително увеличение на приходите, но с по-бавни темпове", посочва старши вицепрезидентът на Moody's Константинос Кипреос в прогнозата за банковата система у нас.

По неговите думи "нарасналите бизнес възможности и ръстът на кредитите ще подкрепят приходите от лихви и други".

През миналата година нетната печалба на финансовите институции в България скочи с 41% до 1,3 милиарда лева. Това се изчислява на възвръщаемост на собствения капитал от 10,4 на сто.

"Българските банки, които са финансирани предимно от депозити, се възползват още от стабилно финансиране и висока ликвидност", посочват още от рейтинговата агенция.

Към края на миналата година влоговете, включително тези на държавни и кредитни институции, се изчисляват на 79 на сто от активите на българските банки. Според оценката на експертите те запазват големи ликвидни буфери.

От Moody's посоват, че най-голямото предизвикателство пред финансовите институции е високата степен на риск за активите, както и високото равнище на задлъжнялост на корпоративния сектор.