Облигациите могат да добавят диверсификация и доход към портфейла ви за пенсиониране, като същевременно намаляват размера на нестабилността.

Добавянето на облигации може да осигури по-стабилна възвращаемост от акциите, казва Дарън Блонски, управляващ директор на Sonoma Wealth Advisors в Калифорния. Много инвеститори притежават облигации, защото не се чувстват комфортно с големите изменения в портфейлите им от акции.

"Компромисът е, че облигациите са склонни да намаляват доходността в дългосрочен план", казва той. "Облигациите могат да осигурят ценна защита от спад при рецесии, докато акциите са склонни да изпитват големи промени в цените."

И пример за това е доходността при двата класа активи. От 1929 г. насам, облигациите връщат 6% годишно, докато акциите носят на инвеститорите средна доходност от 10%.

Ползите от облигациите

Облигациите и акциите обикновено не са свързани с възвращаемостта, така че тези активи често са включени в портфейл за подобряване на коригираната спрямо риска възвращаемост, казва Джоди Гунзберг, главен инвестиционен стратег в Graystone Consulting, бизнес на Morgan Stanley, базиран в Ню Йорк .

"Въпреки това инвеститорите, които търсят доход или безопасност на главницата като основни цели, могат да използват облигации, за да задоволят изискванията си", казва тя.

Корпоративните или общинските облигации плащат фиксиран лихвен процент на инвеститорите. Това от своя страна осигурява постоянен поток от надеждни и прогнозируеми приходи, казва Даниел Джонедис, президент и главен инвестиционен директор на Cratus Capital.

Тъй като облигациите имат фиксирана дата на падеж, инвеститорите могат да спечелят възвращаемостта на своите инвестиции с фиксиран доход. Ако лихвите се повишат, цените на облигациите обикновено намаляват, но тези активи все още плащат лихва, докато главницата не бъде погасена на падежа.

"По-лесно е да се предвиди общата възвращаемост на облигациите, отколкото акциите", казва Джонедис. "Корпоративните облигации са по-високо в капиталовата структура от акциите. Ако дружеството има финансови затруднения или неизпълнение, притежателите на облигации ще получат своите задължения преди акционерите."

Диверсифицираното портфолио от акции и облигации може да означава по-малък риск, казва Томас Хейс, председател на Great Hill Capital в Ню Йорк. "Акциите ви дават върха на растежа, докато облигациите намаляват нестабилността и плащат редовен доход", обяснява още експертът.

Индивидуалните облигации имат плюсове и минуси

Добавянето на единични облигации към портфейл е най-добрата стратегия, тъй като инвеститорите могат да се насочат към риска много по-конкретно и по-точно. Но инвеститорите е добре да ползват финансови консултанти, които да ги съветват към кои индивидуални облигации да се насочват, смята Джонедис. Разбирането на целта на емитента на облигацията може да бъде сложно.

Недостатъкът на закупуването на индивидуални облигации е липсата на диверсификация, която предлагат индексните, или взаимните фондове.

Закупуването на фиксиран доход изисква проучване на доходността, рейтинга и продължителността на облигациите, тъй като всеки един от тези фактори може драстично да повлияе на процеса на подбор, казва Рон Маккой, изпълнителен директор на Freedom Capital Advisors.

"Много инвеститори гледат на облигациите като на алтернативно място, за да вложат част от парите си предвид пазарната нестабилност, която очакват през следващата година", казва той. "Инвеститорите трябва да обмислят добавяне на облигации към портфейла си, особено ако са близо до пенсиониране."

Купуването на отделни облигации може да бъде сложно, защото те имат много движещи се части, казва Блонски. През последните 25 години облигациите бяха "приказна инвестиция" поради намаляващите проценти, казва още той.

Облигационните фондове и ETF добавят диверсификация

Взаимните фондове в инструменти с фиксиран доход и ETF-те са евтин начин за получаване на експозиция към пул от инвестиции в дългови ценни книжа, които са диверсифицирани, казва Майк Лоуенгарт, главен инвестиционен директор в E-Trade Financial.

"Те отнемат част от догадките за подбор на индивидуална облигация", казва той. "Ако искате да завладеете пазара с фиксиран доход, ETF-ти могат да са един подходящ начин за инвестиция, тъй като имат за цел да отразяват показателя."

Инвеститорите, които добавят облигации с по-малка ликвидност, трябва да очакват да плащат по-висок коефициент на разходите.

"Не винаги приемайте, че ниската цена е най-доброто решение, когато става въпрос за инвестиране във фиксиран доход", казва Блонски. "Понякога получавате това, за което плащате."

Докато средата с ниски лихвени проценти продължава, "за инвеститорите ще става все по-важно да проучват начини за генериране на последователна възвращаемост, като същевременно не излагат портфейла си на излишна волатилност", казва той. "Това става все по-трудно, принуждавайки инвеститора да търси инвестиция с по-алтернативен характер. Дните на напълване на портфейла с високорискови облигации изглежда са в миналото.", смята Блонски.

Някои пасивни облигационни стратегии имат смисъл за инвеститорите, които търсят висококачествени държавни облигации, казва Джонедис. Таксите по тези стратегии обикновено са по-ниски от таксите за активно управлявани стратегии.

Активните фондове могат да доведат до по-добра доходност

"Фондовете с фиксиран доход се възползват от активно управление, тъй като облигациите обикновено не са толкова ликвидни и прозрачни, колкото акциите, защото не се търгуват на борсите", казва Гунзберг.

"Това прави създаването на индекси по-сложно и разчита на различни източници на данни, които могат да се различават значително, така че пасивното инвестиране в облигации не е толкова стандартизирано, колкото пасивното инвестиране в акции", казва тя. "Облигационният спред, различни падежи, купони и качество на кредита отварят големи възможности за активно управление."

Активно управляваните фондове могат да превъзхождат индексните фондове, защото портфейлните мениджъри поемат по-голям риск при избора на активи.

"В крайна сметка активните мениджъри на облигации имат по-добра възможност да победят индекса си, защото могат да коригират продължителността по-динамично от индекса и пазарите на облигации са по-малко ефективни от пазарите на акции", казва Хейс.

Активното управление на облигациите може да предложи по-добра възвращаемост след отчитане на риска в сравнение с пасивното инвестиране, което следва еталон, казва Крис Осмонд, главен инвестиционен директор в Prime Capital Investment.

"По-евтиното не винаги е по-добро и с нарастваща загриженост относно размера на парите, които сляпо се наливат в облигации, се повдига въпросът дали следващият балон е пасивното инвестиране, особено що се отнася до проблемите с ликвидността", казва той.

Инвеститорите, които търсят експозиция към сектор с фиксиран доход, като например общински облигации или корпоративни облигации, трябва да обмислят активно управляван фонд. Това е така, защото има потенциал за по-висока възвращаемост с активна стратегия.

Внимавайте с рисковете!

Облигациите обаче не идват без рискове. Противно на схващането на повечето хора, че облигациите са нещо "сигурно", стойността им може да се понижи точно както тази на акциите. А това се случва обикновено при повишение на лихвените проценти. Например, ако купите 10-годишна облигация носеща 6% годишен доход, а една година по-късно лихвите по новите 10-годишни облигации са 5%, то вашите 6% са по-ценни и водят до поскъпване на стойността на облигацията.

При обратния случай обаче, ако лихвите след една година са 7%, то стойността на притежаваната от вас облигация ще е по-ниска.

Колко точно можете да загубите от облигации?

От фондът Vаnguаrd Grоuр имат опция на сайта си, която сочи потенциалната промяна в цената на облигациите при промяна на лихвите. Правилото е следното - колкото по-дългосрочни са облигациите, толкова по-голямо ще е понижението им при повишение на лихвите.

Например 1000 долара в облигационен фонд със среден матуритет на държаните облигации от 2.5 години, биха се превърнали в 950 долаар, ако лихвите се повишат с два процентни пункта. Същите 1000 долара обаче, във фонд с матуритет на облигациите от 12 години, биха намалели с 24% до ниво от 760 долара при същото повишение на лихвите от два процентни пункта. По-високото ниво на риск на дългосрочните облигации, на практика карт много от институционалните инвеститори да ги избягват и да се придържат към по-краткосрочни облигации.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции, или облигации.