Депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система към края на октомври са в размер на 71,104 млрд. лева (72,5% от прогнозния БВП). На годишна база те се увеличават с 6,7% след ръст от 6,8% през септември, показват данните на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 21,533 млрд. лева (21,9% от БВП), нараствайки на годишна база с 14% (13.5% годишно повишение през септември 2017 година). В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 19,4% на годишна база след понижение с 14,4% през септември и достигат 2,971 млрд. лева.

През октомври депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 46,6 млрд. лева (47,5% от БВП), като се увеличават на годишна база с 5,7% след растеж с 5,9 на сто през септември.

В края на октомври кредитите за неправителствения сектор са в размер на 52,986 млрд. лева (54% от БВП) спрямо кредити за 52,814 млрд. лева през септември, като нарастват на годишна база с 4,2%.

Кредитите за нефинансови предприятия се повишават към края на октомври с 1,5% на годишна база след повишение с 3,1% през септември и достигнат 31,286 млрд. лева.

Заемите за домакинства са в размер на 19,662 млрд. лева (20% от БВП), като спрямо октомври 2016 година те се увеличават с 6,3% след повишение с 5,9% през предходния месец.

В края на октомври жилищните кредити са за 9,335 млрд. лева и нарастват на годишна база с 6,4% (увеличение с 5,8 на сто през септември 2017-а), докато потребителските кредити възлизат на 7,792 млрд. лева и са с 6,4 на сто над нивата през октомври 2016 година след тяхно повишение с 5,7% месец по-рано.