Онлайн пространството е толкова необятно, че човек трудно би могъл да си представи мащабите му. А всеки от нас допринася за това то да бъде все по-използвано ежедневно.

От сайта Cumulus Media се опитват да дадат малко по-ясна представа за това какво точно се случва в глобалната интернет мрежа. И за целта изчисляват какво се случва с нея само да 60 секунди, като отчитат активността на едни от най-популярните платформи.

Само за минута интернет през 2018 година потребителите пращат по 187 000 000 имейла, а в приложението WhatsApp биват изпратени 38 000 000 съобщения.

За същия период от време в браузъра на Google се правят 3 700 000 запитвания за търсения, а в платформата YouTube се гледат 4 300 000 видеа.

Отново за 60 секунди в Messenger се изпращат 25 000 GIF-чета, а 970 000 души се вписват във Facebook.

Почти във всичките категории има ръст в сравнение с предходната година. Най-голям скок има в броя на изгледаните часове в Netflix. Ако през 2017 година те са в рамките на 70 017 часа, то само година по-късно вече са 266 000.

Погледнато на месечна база цифрите изглеждат още по-любопитно:

  • 42 033 600 000 влизания във Facebook;
  • 159 840 000 000 търсения в Google;
  • 1 641 600 000 000 съобщения в WhatsApp;
  • 8 078 400 000 000 изпратени имейла.
Снимка 356567

Източник: Visual Capitalist