Българските фермери, които през първата половина на годината успяха да осигурят нови трактори за стопанствата си, са най-големите печеливши в кризата. Те успяха да изпреварят ценовия пик, предизвикан от поскъпването на стоманата, а оттам - и на селскостопанската техника, свързани с Ковид-19 и блокирането на световните пазари.

Добра новина е, че земеделците са реагирали навреме, така че ще обновят машинния си парк поне що се отнася до тракторите. Как обаче ще се развие пазарът през втората половина на годината, а и през 2022 г. - това на този етап никой не може да прогнозира, коментира sinor.bg.

Статистиката на Министерството на земеделието, харните и горите показва категоричен ръст в регистрацията на нови трактори за първите шест месеца на 2021 година. Ако за полугодието на миналата година в страната са купени и регистрирани само 385 колесни трактора, то до края на юни т.г. броят им е достигал 557 машини.

Сравнително добре е вървяла и търговията с комбайни През първото полугодие, въпреки че там имаме лек спад спрямо същия период на миналата година. Ако за 6-те месеца на 2020 г. са регистрирани 85 нови зърнокомбайни, за същото време на 2021 г. броят им е 79, или с шест по-малко.

Както при тракторите, доста активна търговия е вървяла и с челните и телескопични товарачи, чието търсене от януари до края на юни тази година е било изключително голямо. Според агростатистиката за първото полугодие на т.г. са регистрирани 127 телескопични и 117 челни товарача. За същия период на миналата година тези бройки са били съответно - 112 и 71 единици.