Злоупотреби при сделки с имоти, направени от висши мениджъри на Piraeus Bank SA в Гърция, може да са стрували на банката 6,4 милиона евро, показва доклад на гръцката служба срещу пране на пари, видян от Bloomberg.

Част от тях са сключвани и с участието на бившия председател Микалис Салас.

Продажбата на пет недвижими имота на кипърска компания през 2016 година са били проверени от регулатора. Според институцията "има ясни индикации, че Салас и други членове на мениджмънта на Piraeus, които са участвали в сделките, са виновни за злоупотреби". Салас, който бе начело на компанията четвърт век до юли 2016 година, оспорва доклада и твърди, че е невинен.

Недвижимите имоти, които през 2003 година са били продадени на компании, "свързани със Салас или членове на семейството му" и през 2006 година закупени отново от Piraeus, са били продадени на кипърска компания през 2016 година чрез заеми от самата банка. Средствата за транзакциите са минали през няколко посреднически компании, нарушавайки добрите практики.

Според доклада, заем за вятърен парк накрая е отишъл за погасяване на сделката с имотите.

Гръцките банки се опитват да намалят лошите кредити в портфейлите си и се опитват да избегнат набирането на още капитал. Някои практики от миналото обаче ги водят до ръба и те биват разглеждани от редица регулатори.

Към края на септември 2017 гръцките банки имат над 99 милиарда евро лоши кредити - или над 50% от общите, което е най-високото ниво в еврозоната.