Още през настоящия селскостопанския сезон 2015-2016 г. Саудитска Арабия прекратява програмата за отглеждане на пшеница в страната, която прилагаше през последните 30 години. Това съобщава  Службата за селското стопанство в чужбина към Министерството на земеделието на САЩ.

Малък брой фермери ще продължат да се занимават самостоятелно с производството, за да осигуряват пшеница за местните преработвателни предприятия. 

От сезон 2007-2008 г. правителството на Саудитска Арабия понижаваше ежегодно квотите за местните фермери с 12,5%. Причина за решението са притесненията за изтощаващите се водни запаси на страната, тъй като отглежданата пшеница трябваше да бъде изцяло напоявана при изключително ниското ниво на валежите.

Тъй като прекратяването на вътрешното производство ще наложи нарастване на вноса, правителството планира да увеличи броя на пристанищата, които разполагат с мощности за получаване и претоварване на зърно, до 5 от настоящите 3 още през 2018 година.

За настоящия сезон от американската служба обаче очакват вносът на пшеница в Саудитска Арабия да намалее с 14% до 3 млн. тона заради високото ниво на преходните запаси. 

Изтачник: SINOR.bg.