Има вероятност за недостиг при доставките на изотопите молибден - 99 (Mo-99) и йодин-131 (I-131) заради механична неизправност, открита след плановия ремонт на белгийския изследователски реактор BR2. Той е с мощност 100 мегавата, с топлоносител - лека вода. BR2 е един от най-големите производители на молибден-99 в света. Най-ранната възможна дата за пускането му в експлоатация е 18 ноември т.г., заявяват от Асоциацията за ядрена медицина на ЕС - NMEU, пише в Бюлетина за ядрена енергетика в световните медии.

Броят на реакторите в света, които могат да произвеждат Mo-99 - изотоп е оскъден. Това са Белгия (BR-2), Нидерландия (HFR), Чехия (LVR-15), Полша (Maria), Австралия (OPAL) и Южна Африка (SAFARI-I). В допълнение към тези реактори, по-малки количества Mo-99 се произвеждат в руските реактори RBT-6 и WWR-c.

Ядрената медицина все повече навлиза в борбата с Covid-19

Ядрената медицина все повече навлиза в борбата с Covid-19

Сигурните доставки на електроенергия не са единственият принос на ядрените мощности днес

Близо 80% от всички дейности в нуклеарната медицина зависят от доставките на Mo-99, радиоактивен нуклид за медицински цели, използван за производството на източника на Tc-99m - основен диагностичен радиоактивен нуклид на съвременната нуклеарна медицина. Днес Tc-99m помага да се идентифицират голям брой човешки заболявания, главно онкологични и сърдечно-съдови. Броят на такива диагностични процедури е повече от 25 милиона на година.

60 години от Карибската криза - моментът, в който светът беше на ръба на ядрена война

60 години от Карибската криза - моментът, в който светът беше на ръба на ядрена война

Ракети на Съветския съюз бяха поставени само на 90 мили (140 км) от Флорида

Що се касае до лечението с радиоактивен йод (I-131) от 1940-та година насам то е стандартна и често предпочитана практика в лечението на доброкачествени и злокачествени (рак) заболявания на щитовидната жлеза.